Khoa Học Và Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con Bạn Và Cho Doanh Nghiệp

Sách-Tài liệu: Khoa Học Và Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con Bạn Và Cho Doanh Nghiệp – Tái bản 12/2005 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vương Quân Vân Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Khoa Học Và Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con Bạn Và Cho Doanh Nghiệp – Tái bản 12/2005, khoa hoc va nghe thuat dat ten cho con ban va cho doanh nghiep – tai ban 12/2005, Vương Quân Vân

sach khoa hoc va nghe thuat dat ten cho con ban va cho doanh nghiep - tai ban 12/2005

KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT ĐẶT TÊN CHO CON BẠN VÀ CHO DOANH NGHIỆP – TÁI BẢN 12/2005

Khoa Học Và Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con Bạn Và Cho Doanh Nghiệp – Tái bản 12/2005 Thông tin tác giả Vương Quân Vân Vương Quân Vân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khoa Học Và Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con Bạn Và Cho Doanh Nghiệp: Tên của mỗi người có thể là cái mốc chuẩn gắn kết với cuộc sống người đó trong suốt cuộc đời.

Vì thế ai quý trọng cuộc sống tất sẽ yêu quý tên mình.

Môn khoa học về tên người và danh xưng ra đời như một sự khởi nguồn hàm chứa ý nghĩa quan trọng, thâm thúy cho nghệ thuật đặt tên, thay tên với những thông số nguyên tắc về ý niệm, cách thức và kỹ xảo độc đáo, hấp dẫn.

Nêu ra lý thuyết của các nhóm nghiên cứu, dựa vào đặc trưng của ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, kết hợp với nét riêng của cuộc sống đương thời, hướng tới sự mới mẻ, tiến bộ, tránh trùng lặp, đồng thời thoát khỏi sự mê tín dị đoan, dung tục trong cách chọn tên cho con bạn cũng như cho doanh nghiệp, thương hiệu… của chính mình! Mục Lục: Lời nói đầu Chương I: Tên là gốc con người, tên hay đẹp đi theo con người suốt đời Tên hay và đẹp bay đi khắp nơi Họ tên và diễn biến nguồn gốc của nó Thuộc tính của tên họ Danh hiệu tung hoành Chương 2: Đặt tên cho con – điều lành đầu tiên của con người Bốn đặc trưng của tên đẹp Phương pháp và kỹ xảo đặt tên cho con Bảng chữ tốt lành may mắn Chương 3: Những điều cần tránh khi đặt tên cho trẻ em Tránh đặt tên bắt chước hùa theo 33 điều cấm kỵ trong cách đặt tên từ xưa đến nay Những tập tục khác nhau khi đặt tên trong dân gian Chương 4: Đặt tên và đổi tên người lớn Nói về việc đổi tên Tình trạng và nguyên tắc đổi tên Đổi tên như thế nào Những ví dụ điển hình về đổi tên Chương 5: Đặt tên doanh nghiệp và hàng hóa Tên thường hiệu hay và đẹp là cái túi để tiền bạc chảy vào Nguyên tắc và tìm ý đặt tên doanh nghiệp Đặt tên hàng hóa và doanh nghiệp như thế nào Đặt tên và đổi tên thương hiệu trong nước và ngoài nước Chương 6: Những điều cấm kỵ khi đặt tên công ty và những tên hay Thương hiệu là lá cờ thông suốt thiên hạ của xí nghiệp Những điều cấm kỵ khi đặt tên doanh nghiệp Tham khảo những tên đẹp của các doanh nghiệp Chương 7: Cách đặt tên và cách chọn chữ, dùng chữ Tham khảo các tên đẹp của nam Tham khảo các tên đẹp của nữ Phân loại cách đặt tên.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vương Quân Vân Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073014089 Khối lượng: 250.00 gam Kích thước: 13.5×21 cm Ngày phát hành: 12/2005 Số trang: 244

sach than toc 2016 - 2017: ngu van

THẦN TỐC 2016 – 2017: NGỮ VĂN

Than Toc 2016 – 2017: Ngu Van De chuan bi tot nhat cho ki thi trung hoc pho thong (THPT) quoc gia, chung toi luon huong den viec giup cac em hoc sinh co the tu on luyen mon Ngu van mot cach nhanh nhat, hieu qua nhat. Trong nhung nam gan day, de thi mon Ngu van da thay doi theo dinh huong kiem tra toan dien nham xac dinh dung nang luc tao lap van ban va nang luc doc hieu van ban cua hoc sinh. Theo thong bao cua Bo giao duc va dao tao, de thi se tiep tuc duoc xay dung theo huong danh gia nang luc, tang dan cac cau hoi van dung, cac cau hoi mo theo bon muc nhan biet, thong hieu, van dung thap va van dung cao. Ben canh do, chung toi cung nhan thay he thong tai lieu tham khao hien hanh thuong tap trung vao tung ki nang rieng biet chu chua chu y den tinh he thong cua ba hop phan co trong de thi. Vi vay, chung toi da bien soan tai lieu Than toc luyen de chuan bi ki thi THPT Quoc gia 2016 -2017 Ngu Van. Cuon sach nay duoc viet dua theo chuong trinh, sach giao khoa Ngu van lop 12 va de thi mau mon Ngu van cua Bo Giao duc va Dao tao cong bo nam 2016. Sach duoc cau truc thanh hai phan: Phan mot: On luyen ki nang lam bai mon Ngu Van thi THPT quoc gia Ki nang doc hieu van ban va 20 de tham khao co dap an. Ki nang nghi luan xa hoi va 20 bai tham khao. Ki nang nghi luan van hoc va 17 bai tham khao ung voi bon kieu bai thuong gap (phan tich/ cam nhan tac pham tru tinh; phan tich/ cam nhan tac pham tu su; binh luan van hoc; so sanh van hoc) Phan hai: 30 de mau (co dap an) theo cau truc de thi mon Ngu van cua Bo Giao duc va Dao tao cong bo nam 2016. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092538709 Khoi luong: 682.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 30 cm Ngay phat hanh: 2016 So trang: 350