Kế Toán Quản Trị

Sách-Tài liệu: Kế Toán Quản Trị – Tái bản 06/07/2007 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Th.S Huỳnh Lợi Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Kế Toán Quản Trị – Tái bản 06/07/2007, ke toan quan tri – tai ban 06/07/2007, Th.S Huỳnh Lợi

sach ke toan quan tri - tai ban 06/07/2007

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ – TÁI BẢN 06/07/2007

Kế Toán Quản Trị – Tái bản 06/07/2007 Thông tin tác giả Th.S Huỳnh Lợi Th.S Huỳnh Lợi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kế Toán Quản Trị: Xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, cang mang tính chất đa dạng, phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết và quan trọng.

Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính của một tổ chức phục vụ nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp lại còn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong gian đoạn hiện nay – giai đoạn toàn cầu hoá nền kinh tế, sự cạnh tranh mang tính chất phức tạp, khốc liệt.

Có thể nói chính chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Xuất phát từ yêu cầu và tính chất thông tin cung cấp cho các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, có sự khác biệt nên thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán được phân biệt thành thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán quản trị.

Mặc dù kế toán quản trị mới được phát triển trong giai đoạn gần đây nhưng đã minh chứng được sự cần thiết và quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt là những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành trong phạm vi rộng.

Hiên nay, kế toán quản trị thật sự đã trở thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạt động, kiểm soát và ra quyết định.

Ở nước ta, kế toán quản trị mới chỉ được đề cập và ứng dụng trong thời gian gần đây, Do vậy, việc hiểu để vận dụng có hiệu quả kế toán quản trị ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao để tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an tâm cho nhà quản trị khi có trong tay một công cụ khoa học hỗ trợ cho quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng kế toán quản trị cho các nhà quản trị, các tổ chức doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên khối kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “kế toán quản trị”.

Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Những vần đề chung về kế toán quản trị I.

Khái quát về tổ chức và công việc của nhà quản trị II.

Bản chất kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh Chương 2: Phân loại chi phí I.

Khái quát về chi phí II.

Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm I.

Khái quát về chi phí và giá thành sản phẩm II.

Nội dung cơ bản kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm III.

Các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm IV.

Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính V.

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn VI.

Kế toán sản phẩm hỏng, phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất Chương 4: Dự toán ngân sách hoạt động hàng năm I.

Tổng quan về dự toán II.

Định mức chi phí III.

Hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hằng năm Chương 5: Phân tích hoạt động chi phí sản xuất kinh doanh I.

Trình tự chung về sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh II.

Phân tích biến động các khoản mục chi phí Chương 6: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận I.

Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ II.

Báo cáo bộ phận Chương 7: Kế toán trách nhiệm quản lý I.

Hệ thống kế toán trách nhiệm II.

Đánh giá thành quả tài chính các trung tâm trách nhiệm Chương 8: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận I.

Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận II.

Ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận phân tích hoạt động kinh doanh III.

Một số hạn chế và ứng dụng mở rộng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận Chương 9: Định giá sản phẩm I.

Cơ cấu kinh tế và vai trò chi phí trong định giá sản phẩm II.

Phương pháp định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt III.

Định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng IV.

Định giá bán sản phẩm mới V.

Định giá bán sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt VI.

Định giá sản phẩm chuyển nhượng Chương 10: Thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn I.

Nhận diện thông tin thích hợp II.

Ứng dụng thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn Chương 11: Thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn I.

Tổng quan về đầu tư dài hạn II.

Thời giá tiền tệ và những ảnh hưởng đến vốn đầu tư dài hạn III.

Thông tin thích hợp cho quyết định vốn đầu tư dài hạn Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính I.

Khái niệm và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính II.

Phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính III.

Khái quát về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp IV.

Phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính V.

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính.

Mời các bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Th.S Huỳnh Lợi Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 520.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 446

sach biet lang nghe nhe, lon hong (song ngu)

BIẾT LẮNG NGHE NHÉ, LỢN HỒNG (SONG NGỮ)

Biet Lang Nghe Nhe, Lon Hong (Song Ngu) Nuoi duong cho con nhung thoi quen tot luon la moi quan tam hang dau cua cha me. Do vay, bo sach Ki nang song ngu Ren luyen thoi quen tot se la mon qua y nghia giup bo me dong hanh cung con trong viec nhan thuc va hinh thanh nhung duc tinh tot. Bo sach Ki nang song ngu Ren luyen thoi quen tot (moi) bao gom 5 tua sach: Biet lang nghe nhe Lon hong; Dung luoi bieng vay, En xinh; Dung ham choi suot the, Soc do; Dung nhut nhat the, De den; Dung that hua nhe, Dom nho. Voi nhung cau chuyen don gian, cac nhan vat gan gui, hinh anh minh hoa hien dai, dep mat se giup cac be ren luyen nhung thoi quen tot, lanh manh nhu biet lang nghe, that tha, cham chi, biet quan tam giup do nguoi khac, biet tu lam nhung cong viec don gian trong cuoc song hang ngay. Bo sach se la nguoi ban tot de boi duong, xay dap thoi quen, tinh cach, tam hon… cho be yeu. Ngoai ra, bo sach duoc bien soan song ngu Anh – Viet, giup cac be lam quen voi cac tu, cac cau tieng Anh don gian, hang ngay, giup khoi goi niem hung thu hoc ngoai ngu cho cac be. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb van hoc Nha phat hanh: Phuc Minh Ma San pham: 9786049760532 Khoi luong: 110.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh, Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2019 So trang: 28