Ielts – With Answers Edition – Tập 3

Sách-Tài liệu: Ielts – With Answers Edition – Tập 3 (Dùng Kèm 2 CD) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Quỳnh MaiTừ khóa chính sách: Ielts – With Answers Edition – Tập 3 (Dùng Kèm 2 CD), ielts – with answers edition – tap 3 dung kem 2 cd

sach ielts - with answers edition - tap 3 (dung kem 2 cd)

IELTS – WITH ANSWERS EDITION – TẬP 3 (DÙNG KÈM 2 CD)

Ielts – With Answers Edition – Tập 3 (Dùng Kèm 2 CD) Các đề thi tuyển chọn từ các kỳ thi Esol (kỳ thi tiếng Anh dành cho các thí sinh không phải người bản xứ) của Đại học Cambridge Bạn có muốn dự kỳ thi Ielts một cách tự tin không? Nếu muốn, bạn cần phải hiểu rõ hình thức và nội dung của kỳ thi này và bạn cần thực hành các phương pháp làm bài thi bằng cách sử dụng tài liệu như các bài thti mẫu này.

IELTS 3 là tuyển tập các đề thi mẫ thứ ba dành cho kỳ thi IELTS.

Quyển sách này bao hàm: Bốn đề thi mẫu hoàn chỉnh dành cho các thí sinh khối học thuật Phần bổ trợ đọc và viết dành cho các thí sinh ôn luyện phổ quát Một bài giới thiệu bổ ích về toàn bộ các phần khác nhau có giải thích cách chấm điểm Phần đáp án và bản ghi các bài nghe đầy đủ rất thích hợp cho việc tự học Giấy làm bài có thể sao chụp,vì thế người học có thể thực hành việc ghi lại các câu trả lời qua giấy làm bài.

Đĩa CD có chứa các đoạn ghi âm dành cho phần nghe của đề thi.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Quỳnh Mai Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 25 cm Ngày phát hành: 03/2009 Số trang: 172

sach an toan sinh hoc

AN TOÀN SINH HỌC

An Toan Sinh Hoc Thong tin tac gia Khuat Huu Thanh Khuat Huu Thanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Le Gia Hy Le Gia Hy Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia An Toan Sinh Hoc Ngay nay thanh tuu cua sinh hoc va cong nghe sinh hoc da mang lai nhung loi ich to lon cho con nguoi, dong thoi cung tiem an cac rui ro ve kha nang lay lan dich benh, o nhiem moi truong sinh thai, anh huong khong tot den cuoc song con nguoi. “An toan sinh hoc” nham lam ro them nhung van de chu yeu cua an toan sinh hoc, cung cap mot so kien thuc co ban va cac quy dinh lien quan den an toan sinh hoc, gop phan pho bien cac bien phap can thuc hien trong nghien cuu va su dung cac tac nhan sinh hoc, giam thieu cac rui ra gay nguy hai cho con nguoi, cong dong va moi truong. Sach “An toan sinh hoc” de cap den mot so van de chu yeu cua An toan sinh hoc nhu An toan sinh ho vi sinh vat, an toan sinh hoc phong thi nghiem, an toan sinh hoc cac sinh vat bien doi gen…, co the duoc su dung lam tai lieu hoc tap hoac tham khao cho sinh vien, hoc vien cao hoc, nghien cuu sinh… cac nganh Cong nghe sinh hoc, Sinh hoc, Nong Nghiep, Thuc pham cua cac truong dai hoc, cao dang… Muc Luc: Loi noi dau Chu viet tat va ki hieu Chuong 1: Dai cuong ve an toan sinh hoc Chuong 2: Vi sinh vat va an toan sinh hoc Chuong 3: Cong nghe DNA tai to hop va an toan sinh hoc Chuong 4: Nguyen tac xay dung phong thi nghiem an toan sinh hoc Chuong 5: Ky thuat phong thi nghiem an toan sinh hoc Chuong 6: Quan ly an toan sinh hoc o Viet Nam Chuong 7: To chuc va tap huan ve an toan sinh hoc Tai lieu tham khao. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Khuat Huu Thanh , Le Gia Hy Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048972090 Khoi luong: 300.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 09/2007 So trang: 216