Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng & Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng & Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ngô Chỉnh Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Pháp LuậtTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng & Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay, huong dan thi hanh dieu le dang & mot so van de cap bach ve xay dung dang hien nay, Ngô Chỉnh

sach huong dan thi hanh dieu le dang & mot so van de cap bach ve xay dung dang hien nay

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG & MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng & Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Thông tin tác giả Ngô Chỉnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản mới về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, những điều đảng viên không được làm…

cụ thể như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-1-2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 45-QĐ/TW, Quyết định số 46-QĐ/TW và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm…

Nhằm kịp thời cung cấp những quy định quan trọng nêu trên đến cán bộ đảng viên, các cơ quan Đảng, đoàn thể và bạn đọc, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản cuốn sách: Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng Và Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau đây: Phần I: Quy định thi hành điều lệ Đảng Phần II: Quy định mới những điều Đảng viên không được làm Phần III: Quy định công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong các tổ chức Đảng Phần IV: Quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên trong các tổ chức Đảng Phần V: Quy định mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan cấp ủy Đảng Phần VI: Quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng Phần VII: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay Phần VIII: Quy định mới về chế độ phụ cấp trong các tổ chức Đảng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ngô Chỉnh Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Pháp Luật Mã Sản phẩm: 113000049263 Khối lượng: 1078.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 03/2012 Số trang: 502

sach danh gia dien bien mua axit o mien bac viet nam

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MƯA AXIT Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Danh Gia Dien Bien Mua Axit O Mien Bac Viet Nam Thong tin tac gia Nguyen Hong Khanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Trong khoang hon 30 nam tro lai day, o nhiem khong khi da va dang tro thanh van de cap bach doi hoi phai quan tam giai quyet khong chi doi voi cac nuoc cong nghiep phat trien, ma con doi voi cac nuoc dang phat trien nhu Viet Nam. Nhu chung ta deu biet, nuoc mua khi roi xuong se quet phan khong khi ma no di qua va do do nuoc mua se chua dung khong nhung cac chat hoa hoc trong may ma con keo theo cac chat o nhiem co san trong khong khi. Do vay bien doi hoa hoc nuoc mua theo khong gian va thoi gian giup chung ta mo ta ve hoa hoc khi hau khong nhung cho mot vung ma cho ca mot lanh tho. Co rat nhieu yeu to anh huong den hoa hoc khi hau: phat thai cac chat o nhiem vao khong khi, cac chat do duoc tron lan, duoc khuech tan lai cho hay di chuyen, hay bien doi hoa hoc nhu the nao trong khong khi, va cuoi cung chung o trang thai nao trong nuoc mua. Nhu vay, toan bo qua trinh tu phat thai den roi xuong mat dat neu co the kiem soat duoc chung ta se co nhung buc tranh tuong doi toan dien ve o nhiem khong khi ma trong do hoa hoc nuoc mua dong gop mot phan quan trong. Mot trong nhung hau qua nghiem trong cua o nhiem khong khi la mua axit. Mua axit da gay tac hai nang ne cho moi truong, he sinh thai va con nguoi. Mua axit duoc phat hien lan dau tien o nuoc Anh vao cuoi the ky XIX, sau do o Bac My, chau Au va nhieu noi khac tren the gioi. Hien nay viec nghien cuu, dac biet la monitoring mua axit o nhieu nuoc tren the gioi da tro nen rat bai ban va quy cu. Nhieu nuoc da co luat lien quan den phat thai khi gay mua axit nhu nuoc My nhieu nuoc va dang trien khai cac mang luoi nham tim hieu va danh gia muc do tham gia cua cac chat o nhiem khong khi den luu vuc (chat luong nuoc) va sinh thai nhu o cac nuoc trong Lien minh chau Au. Viet Nam, mac du cong nghiep va do thi chua o muc cao tren the gioi va khu vuc, nhung lai co tiem nang mua axit cao do la do muc tang truong manh ve kinh te va mat khac nuoc ta co duong bien gioi dat lien va bien rat lon. So lieu hoa hoc nuoc mua nhung nam gan day cho thay da co dau hieu cua mua axit o mot so noi. Nghien cuu mua axit o nuoc ta moi chi duoc bat dau va rat so bo tu nhung nam dau thap ky 90 cua the ky XX, va monitoring mua axit bat dau cham hon vao khoang 1996. Cuon sach nay duoc bien soan dua tren ket qua cua ba nam nghien cuu (2000 – 2002) theo mot de tai doc lap cap Nha nuoc co ten “Nghien cuu, danh gia hien trang, du bao xu the dien bien va de xuat cac giai phap kiem soat mua axit o Bac Bo Viet Nam”, voi mong muon cung cap cho ban doc va cac dong nghiep co lien quan den nghien cuu moi truong khong khi noi chung va mua axit noi rieng nhung thong tin, so lieu ve mua axit. Muc luc: Chuong 1: Nghien cuu va Monitoring mua axit Chuong 2: Phuong phap nghien cuu mua axit Chuong 3: Thiet lap he thong tram va xay dung qui trinh Monitoring mua axit Chuong 4: Danh gia dien bien hien trang va phan tich nguon goc mua axit o Mien Bac Chuong 5: Mot so de xuat ve kiem soat mua axit Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Hong Khanh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048951576 Khoi luong: 280.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2005 So trang: 150