Hướng Dẫn Giải 234 Bài Toán Đại Số

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Giải 234 Bài Toán Đại Số ( Dùng Cho Học Sinh Ôn Thi Tuyển Sinh Đại Học ) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Giải 234 Bài Toán Đại Số ( Dùng Cho Học Sinh Ôn Thi Tuyển Sinh Đại Học ), huong dan giai 234 bai toan dai so dung cho hoc sinh on thi tuyen sinh dai hoc

sach huong dan giai 234 bai toan dai so ( dung cho hoc sinh on thi tuyen sinh dai hoc )

HƯỚNG DẪN GIẢI 234 BÀI TOÁN ĐẠI SỐ ( DÙNG CHO HỌC SINH ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC )

Hướng Dẫn Giải 234 Bài Toán Đại Số ( Dùng Cho Học Sinh Ôn Thi Tuyển Sinh Đại Học ) Sách được biên soạn theo tinh thnầ ra đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng kể từ năm 2002.

Chương 1: Phương trình và bất phương trình đa thức.

Chương 2: Hệ phương trình hệ bất phương trình đa thức.

Chương 3: Phương trình – hệ phương trình – bất phương trình chứa ẩn.

Chương 4: Phương trình – hệ phương trình – bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

Chương 5: Phương trình – hệ phương trình – bất phương trình mũ.

Chương 6: Phương trình – hệ bất phương trình – bất phương trình logarit.

Chương 7: Bất đẳng thức giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Thành Nghĩa Khối lượng: 220.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 06/2005 Số trang: 252

sach cac phuong phap tim nhanh dap an - bai tap trac nghiem mon toan ki thi thpt

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NHANH ĐÁP ÁN – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN KÌ THI THPT

Cac Phuong Phap Tim Nhanh Dap An – Bai Tap Trac Nghiem Mon Toan Ki Thi THPT Su uu viet cua phuong phap thi trac nghiem da va dang duoc chung minh tu nhung nuoc co nen giao duc tien tien tren the gioi, boi nhung uu diem nhu tinh khach quan, tinh bao quat va tinh kinh te. Theo chu truong cua Bo Giao duc va Dao tao, cac truong dai hoc, cao dang va trung hoc chuyen nghiep se chuyen sang hinh thuc tuyen sinh bang phuong phap trac nghiem. Va de co thoi gian chuan bi tot nhat, cac bai kiem tra kien thuc trong chuong trinh THPT cung se co phan trac nghiem de cac em hoc sinh lam quen voi hinh thuc thi nay. Tuy nhien, viec bien soan cac cau hoi trac nghiem can tuan thu mot so yeu cau co ban ve mat li luan su pham va y nghia dich thuc cua cac so lieu thong ke. Cuon sach Cac Phuong Phap Tim Nhanh Dap An Bai Tap Trac Nghiem Mon Toan Ki Thi THPT la nguon tai lieu huu ich, cung cap cho hoc sinh mot ngan hang bai tap trac nghiem bam sat theo chuong trinh Toan THPT cung tat ca cac phuong phap co the de tim ra dap an mot cach nhanh nhat.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Minh Long Ma San pham: 8936067597134 Khoi luong: 748.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26 cm Ngay phat hanh: 03/2017 So trang: 324