Hướng Dẫn Dạy Tập Làm Văn 4 – Tập 1

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Dạy Tập Làm Văn 4 – Tập 1 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Mạnh Hưởng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Dạy Tập Làm Văn 4 – Tập 1, huong dan day tap lam van 4 – tap 1, Trần Mạnh Hưởng

sach huong dan day tap lam van 4 - tap 1

HƯỚNG DẪN DẠY TẬP LÀM VĂN 4 – TẬP 1

Hướng Dẫn Dạy Tập Làm Văn 4 – Tập 1 Thông tin tác giả Trần Mạnh Hưởng Trần Mạnh Hưởng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hướng Dẫn Dạy Tập Làm Văn 4 được biên soạn song song cùng sách Tập làm văn lớp 4 nhằm giúp học sinh rèn luyện hai kỹ năng cơ bản: nói và viết; trang bị cho các em những hiểu biết ban đầu về những đặc điểm chính của các loại văn bản thường sử dụng trong giao tiếp: văn kể chuyện, miêu tả… Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Mạnh Hưởng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 270.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 04/2008 Số trang: 170

sach luat hang khong dan dung viet nam - tai ban 2006

LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM – TÁI BẢN 2006

Luat Hang Khong Dan Dung Viet Nam – Tai ban 2006 Noi Dung: Chuong I: Nhung quy dinh chung Chuong II: Tau bay Muc 1.Quoc tich tau bay Muc 2.Tieu chuan du dieu kien bay Muc 3.Khai thac tau bay Muc 4.Quyen doi voi tau bay Muc 5.Thue, cho thue tau bay Muc 6.Dinh chi thuc hien chuyen bay, tam giu,bat giu tau bay Chuong III: Cang hang khong, san bay Muc 1.Quy dinh chung Muc 2.Quy hoach, dau tu cang hang khong, san bay Muc 3.Quan ly nha nuoc tai cang hang khong, san bay Muc 4.Khai thac cang hang khong, san bay Chuong IV: Nhan vien hang khong Muc 1.Quy dinh chung Muc 2.To bay Chuong V: Hoat dong bay Muc 1.Quan ly hoat dong bay Muc 2.Dich vu bao dam hoat dong bay Muc 3.Tim kiem, cuu nan Muc 4.Dieu tra su co, tai nan tau bay Chuong VI: Van chuyen hang khong Muc 1.Doanh nghiep van chuyen hang khong Muc 2.Khai thac van chuyen hang khong Muc 3.Van chuyen hang hoa Muc 4.Van chuyen hanh khach, hanh ly Muc 5.Van chuyen theo hop dong va van chuyen thuc te Muc 6.Van chuyen hang hoa dac biet Chuong VII: Trach nhiem dan su Muc 1.Quyen va trach nhiem dan su cua nguoi van chuyen Muc 2.Trach nhiem boi thuong thiet hai doi voi nguoi thu ba o mat dat Muc 3.Trach nhiem boi thuong thiet hai khi tau bay va cham hoac gay can tro nhau Chuong VIII: An ninh hang khong Chuong IX: Hoat dong hang khong chung Chuong X: Dieu khoan thi hanh. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 160.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 138