Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Chương Trình Gửi Nhận Email

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Chương Trình Gửi Nhận Email PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ngô Vũ Thắng Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất ViệtTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Chương Trình Gửi Nhận Email, huong dan cach su dung cac chuong trinh gui nhan email, Ngô Vũ Thắng

sach huong dan cach su dung cac chuong trinh gui nhan email

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GỬI NHẬN EMAIL

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Chương Trình Gửi Nhận Email Thông tin tác giả Ngô Vũ Thắng Ngô Vũ Thắng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Chương Trình Gửi Nhận Email giới thiệu cách sử dụng các chương trình gửi nhận mail như web-mail, client-mail cùng với những tính năng nâng cao, độc đáo của mỗi chương trình.

Bạn sẽ được giới thiệu các web-mail nổi tiếng như Yahoo! Mail, Google Mail và các client-mail thông dụng như MS Outlook, Mozilla Thunderbird.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ngô Vũ Thắng Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất Việt Khối lượng: 110.00 gam Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 38

sach giao trinh tin hoc chuyen nganh co hoc bien dang & can kim loai

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH CƠ HỌC BIẾN DẠNG & CÁN KIM LOẠI

Giao Trinh Tin Hoc Chuyen Nganh Co Hoc Bien Dang & Can Kim Loai Thong tin tac gia Pham Van Coi Pham Van Coi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach nay se gioi thieu den ban doc nhung noi dung chinh sau: Phan 1: Co so ly thuyet tin hoc cong nghe can hinh va tam – Chuong 1: Co so ly thuyet tin hoc cong nghe can hinh – Chuong 2: Tinh keo cang va anh huong cua keo cang – Chuong 3: Co so thuat toan cong nghe can tam Phan 2: Thuat toan – Chuong trinh va ket qua tinh toan – Chuong 1: Thuat toan va chuong trinh cong nghe can hinh – Chuong 2: Thuat toan tinh cong nghe can tam – Chuong 3: Vai net ve phan mem cong nghe can hinh chay trong Microsoft Visual C++ tren nen Windows Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Van Coi Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Khoi luong: 280.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 2003 So trang: 176