HướNg DẫN Chế Độ Kế ToáN Đơn Vị Chủ ĐầU Tư Trong CáC Đơn Vị HàNh ChíNh Sự NghiệP Và Doanh NghiệP 2013

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên HoàngTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013, huong dan che do ke toan don vi chu dau tu trong cac don vi hanh chinh su nghiep va doanh nghiep 2013, Bộ Tài Chính

sach huóng dãn ché dọ ké toán don vị chủ dàu tu trong các don vị hành chính sụ nghiẹp và doanh nghiẹp 2013

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 2013

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 Thông tin tác giả Bộ Tài Chính Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán Hệ thống sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán Hệ thống báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính Một số văn bản pháp lý kiên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm văn bản mới nhất liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng…

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quanm doanh nghiệp, doanh nhân, và các cơ quan quản lý, và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu tư xây dựng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng Khối lượng: 770.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20 x 28 cm Ngày phát hành: 04/2013 Số trang: 408

sach huong dan hoc tot sinh hoc 6 (tap 2)

HƯỚNG DẪN HỌC TỐT SINH HỌC 6 (TẬP 2)

Huong Dan Hoc Tot Sinh Hoc 6 (Tap 2) Thong tin tac gia Le Thanh Hai Le Thanh Hai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoc tot sinh hoc 6 la sach tham khao nham giup cac em hoc sinh buoc dau lam quen voi the gioi thuc vat, di sau tim hieu cau tao ben trong cua thuc vat thong qua cac cau hoi, cac bai soan theo chu de, phu hop tinh logic cua sach giao khoa. Ngoai cac phan tom tat giup cac em nam bat kien thuc nhanh chong, con co phan cau hoi giup cac em cung co va mo rong kien thuc. Sach khong chi la tai lieu tham khao danh cho cac em hoc sinh ma con la tai lieu tham khao dung cho cac thay co giao giang day mon sinh hoc lop 6. Thong tin chi tiet Tac gia: Le Thanh Hai Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: NXB Tre Khoi luong: 310.00 gam Kich thuoc: 14×20 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 300