Hội Thề Lũng Nhai

Sách-Tài liệu: Hội Thề Lũng Nhai – Tái bản 2006 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Bạch Đằng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Hội Thề Lũng Nhai – Tái bản 2006, hoi the lung nhai – tai ban 2006, Trần Bạch Đằng

sach hoi the lung nhai - tai ban 2006

HỘI THỀ LŨNG NHAI – TÁI BẢN 2006

Hội Thề Lũng Nhai – Tái bản 2006 Thông tin tác giả Trần Bạch Đằng Trần Bạch Đằng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quá trình của chuẩn bị hội thề Lũng Nhai – một hội thề khởi đầu cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu đánh đổ quân Minh xâm lược.

Hội thề đánh dấu ý chí quyết tâm của tập thể những người anh hùng nghĩa sĩ Lam Sơn.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Bạch Đằng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 100.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 78

sach dich hoc voi duong sinh

DỊCH HỌC VỚI DƯỠNG SINH

Dich Hoc Voi Duong Sinh Thong tin tac gia Dang Thu Nghieu Dang Thu Nghieu Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luu Tung Lam Luu Tung Lam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Dich Hoc Voi Duong Sinh: Bo sach “Kinh dich” sau kin ma sang to, rong lon ma gian di. Nam nghin nam nay, tu tuong Dich hoc da anh huong mot cach huu hinh hoac vo hinh den toan bo doi song xa hoi, doi song chinh tri va ca triet ly nhan sinh cua dan toc Trung Hoa. Dich hoc voi tu cach la di san van hoa cua nhan loai, tat nhien phai gop phan cong hien cho su nghiep hien dai hoa. Mot trong nhung nhiem vu cua Dich hoc moi la phai thoat ra ngoai su troi buoc cua tu tuong me tin di doan. Dich hoc tuy bat nguon tu su me tin quy than, nhung loi thoat cua no lai o cho thoat ra ngoai vung khong che cua tu tuong me tin quy than. Moi thu van hoa co suc song that su deu bam re sau trong doi song hien thuc, khong the choi voi ben ngoai xa hoi. Tu viec lon tri loan xa hoi, den viec nho duoc mat ca nhan deu muon tim den coi nguon. Nguoi ta o doi phai theo su an bai cua menh troi hay phai tim su giup suc cua nguoi? Cau hoi do da duoc dat ra tu may nghin nam nay, phia nao cung co nguoi theo. Muc luc: Tua Loi dan Chuong 1: Bien thong thi truong cuu: Nen tang cua ly luan duong sinh Chuong 2: Hoan dao: Quy luat hanh khi duong sinh Chuong 3: Trung hoa: Muc tieu cua viec giu gin suc khoe Chuong 4: Thai cuc: Nguon song quy gia Chuong 5: Hinh thanh dong tinh: yeu linh duong sinh Chuong 6: Nguoi hop voi troi: Canh gioi duong sinh toi cao Chuong 7: Tu tuong duong sinh voi dich hoc duoi thoi Tien Tan, Luong Han Chuong 8: Ly luan duong sinh voi dich hoc duoi thoi Nguy, Tan, Tuy, Duong Chuong 9: Ly luan duong sinh voi dich hoc cac doi Tong, Kim, Nguyen, Minh, Thanh Loi ket ” Chu dich” va khoa hoc khi cong hien dai. Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dang Thu Nghieu , Luu Tung Lam Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Dong Tay Khoi luong: 400.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 05/2007 So trang: 332