Hỏi – Đáp Về Luật Bình Đẳng Giới

Sách-Tài liệu: Hỏi – Đáp Về Luật Bình Đẳng Giới PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Thị Ngân Giang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ NữTừ khóa chính sách: Hỏi – Đáp Về Luật Bình Đẳng Giới, hoi – dap ve luat binh dang gioi, Lê Thị Ngân Giang

sach hoi - dap ve luat binh dang gioi

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Hỏi – Đáp Về Luật Bình Đẳng Giới Thông tin tác giả Lê Thị Ngân Giang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sự ra đời Luật Bình đẳng giới đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình đấu tranh thực hiện nam nữ bình quyền.

Luật là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Luật cung cấp một cơ sở pháp lý quan trọng cho cuộc đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.

Tuy vậy, đây là một đạo luật có tính nguyên tắc nên việc hiểu và thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện hiện nay còn thiếu các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Cuốn “Hỏi – đáp về Luật Bình đẳng giới” được biên soạn với mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn Luật Bình đẳng giới và bối cảnh ra đời, mục đích ban hành luật, về lý thuyết giới…

những cơ sở nền tảng để xây dựng Luật Bình đẳng giới.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Thị Ngân Giang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ Mã Sản phẩm: 8935069908429 Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: 06/2009 Số trang: 188

sach huong dan on tap nhanh ki thi trung hoc pho thong quoc gia nam hoc 2016-2017 - toan

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NHANH KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 – TOÁN

Huong Dan On Tap Nhanh Ki Thi Trung Hoc Pho Thong Quoc Gia Nam Hoc 2016-2017 – Toan De chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016-2017, nhasachgiaoduc.vn xin tran trong gioi thieu den quy nha truong bo sach “Huong dan on tap ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016 -2017”. Nam 2016-2017 ky thi THPT Quoc gia duoc to chuc nhu sau: mon Ngu Van thi tu luan, con lai cac mon khac thi trac nghiem. 4 bai thi trac nghiem gom Toan, Ngoai ngu, Khoa hoc tu nhien (to hop Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc) va Khoa hoc xa hoi (to hop Lich su, Dia ly, Giao duc cong dan doi voi thi sinh he giao duc THPT). Noi dung bo sach bam sat yeu cau chuong trinh giao duc pho thong cua Bo Giao duc va Dao tao, giup cac em hoc sinh nam vung chuan kien thuc, ky nang cua tung mon hoc, dong thoi ho tro cho giao vien nam vung noi dung, phuong phap, cau truc de thi, dac biet la phuong an thi cu moi cua Bo Giao duc va Dao tao da ban hanh, qua do dinh huong cho hoc sinh chuan bi buoc vao ky thi THPT quoc gia dat ket qua tot. Bo sach Huong dan on tap ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016 -2017 duoc NXBGDVN phoi hop voi cac tac gia la nha giao gioi, giau kinh nghiem to chuc bien soan. Bo sach gom 5 quyen, ca mon thi bat buoc va tu chon: Toan, Ngu van, Tieng Anh, Khoa hoc tu nhien va Khoa hoc xa hoi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092543710 Khoi luong: 374.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 04/2017 So trang: 232