Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng Từ Và Cách Sử Dụng

Sách-Tài liệu: Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng Từ Và Cách Sử Dụng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kim Anh Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Đông TâyTừ khóa chính sách: Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng Từ Và Cách Sử Dụng, hoc va luyen ngu phap tieng anh – danh tu dong tu tinh tu trang tu va cach su dung, Kim Anh

sach hoc va luyen ngu phap tieng anh - danh tu, dong tu, tinh tu, trang tu va cach su dung

HỌC VÀ LUYỆN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH – DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng Từ Và Cách Sử Dụng Thông tin tác giả Kim Anh Kim Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng Từ Và Cách Sử Dụng: Phần 1: Nouns – danh từ Danh từ giới tính Dnah từ ghép Dnah từ đếm được Danh từ không đếm được Số nhiều của danh từ Cách dùng Những danh từ viết hoa Hình thức sở hữu của danh từ.

Phần 2: Verbs – động từ Định nghĩa Phân loại Các dạng động từ Exercise.

Phần 3: Adjectives – tính từ Chức năng của tính từ Sự hình thành tính từ Các hình thức so sánh của tính từ Exercises.

Phần 5: Advervs – trạng từ Chức năng của trạng từ Cấu tạo của trạng từ Các hình thức so sánh của trạng từ Các loại trạng từ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kim Anh Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Đông Tây Khối lượng: 160.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 10/2007 Số trang: 184

sach chuan bi cho tre den truong

CHUẨN BỊ CHO TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

Chuan Bi Cho Tre Den Truong Thong tin tac gia Viet Van Viet Van Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Chuan Bi Cho Tre Den Truong: Tu xua toi nay, mong con thanh tai luon la nguyen vong cua tat ca cac bac cha me. Nhung trong qua trinh nuoi day con cai, khong phai ai cung dat duoc nguyen vong do. Tren thuc te, viec nuoi day con cai cung giong nhu bao viec khac tren the gioi nay, chung ta can phai nam duoc nhung phuong phap va ky nang khoa hoc. Nuoi day con cai la ca mot qua trinh co he thong, o moi thoi ky khac nhau, chung ta lai phai can cu vao dac diem, quy luat va phuong phap khoa hoc khac nhau de nuoi day tre cho tot, nhu the moi co duoc nhung hieu qua mong muon. Thoi ky so sinh den ba tuoi la thoi ky nao cua tre phat trien nhanh nhat, day la thoi ky phat trien cao diem dau tien tu khi tre sinh ra. Sau ba tuoi la giai doan phat trien chuc nang ung dung nao, la thoi ky hoang kim phat trien tri luc o tre. Giai doan nay, cac chuc nang cua nao phat trien rat nhanh, kha nang ghi nho, kha nang tu duy va tim hieu cung duoc phat trien nhanh chong trong thoi ky nay. Lam the nao de tan dung day du ” giai doan hoang kim “, ren luyen tri luc cho tre rat quan trong, no chinh la co so vung chac de tre truong thanh va phat trien sau nay. Muc luc: Loi noi dau Chuong 1: Ren luyen tri luc cho tre 3 – 4 tuoi Chuong 2: Ren luyen tri luc cho tre 4 – 5 tuoi Chuong 3: Trong tam cua viec ren luyen tri luc cho tre 5 – 6 tuoi Chuong 4: Lam the nao de danh gia tri luc cua tre Chuong 5: Mot so nhan to anh huong toi su phat trien cua tri luc Chuong 6: Nhung benh tat anh huong toi su phat trien tri luc Chuong 7: Nhung chuan bi truoc khi tre di hoc Chuong 8: Ren luyen cho tre trong gia dinh hiem con Chuong 9: Qua tan dung tri luc, loi bat cap hai. Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Viet Van Nha xuat ban: Nxb Tu dien Bach khoa Nha phat hanh: Huy Hoang Ma San pham: 8935073023804 Khoi luong: 200.00 gam Kich thuoc: 12.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 196