Học Đệm Piano Cơ Bản – Phần 2

Sách-Tài liệu: Học Đệm Piano Cơ Bản – Phần 2 (Tặng Kèm CD) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Song Minh Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Học Đệm Piano Cơ Bản – Phần 2 (Tặng Kèm CD), hoc dem piano co ban – phan 2 tang kem cd, Song Minh

sach hoc dem piano co ban - phan 2 (tang kem cd)

HỌC ĐỆM PIANO CƠ BẢN – PHẦN 2 (TẶNG KÈM CD)

Học Đệm Piano Cơ Bản – Phần 2 (Tặng Kèm CD) Thông tin tác giả Song Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “… Đây là bộ sách có phương pháp trình bày khá cụ thể và dễ học, với lượng kiến thức cơ bản có thể giải quyết được những đòi hỏi cấp thiết của người học đệm Piano.

Học viên có thể luyện tập từ bất cứ phần nào vì các bài tập trong mỗi cuốn sách đều khởi đầu từ trình độ cơ bản và được sắp xếp từ dễ đến khó…” – PGS.TS.

Tạ Quang Đông Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Song Minh Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095624393 Khối lượng: 462.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20.5 x 29.5 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 144

sach giao trinh quan ly chat luong trang phuc

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC

Giao Trinh Quan Ly Chat Luong Trang Phuc Thong tin tac gia Tran Thanh Huong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Giao Trinh Quan Ly Chat Luong Trang Phuc: Quan ly chat luong trang phuc co vai tro rat quan trong trong toan bo qua trinh to chuc san xuat cua mot doanh nghiep may. Cong tac quan ly chat luong trang phuc khong chi bao gom cac yeu cau can dat duoc cua cong tac chuan bi san xuat, trien khai san xuat, ma con ca cong tac kiem tra chat luong san pham. Dac biet, tu khi Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai the gioi WTO, viec quan ly chat luong trang phuc lai cang co y nghia to lon hon trong viec giup phan dua chat luong san pham nganh may Viet Nam ngang tam voi chat luong san pham nganh may cua cac nuoc tren toan the gioi. Hien nay, tren thi truong, tai lieu nghien cuu ve quan ly chat luong trang phuc nganh may con rat han che. Mat khac, do thieu tai lieu chuan, nen moi doanh nghiep thuong tu trien khai cong tac quan ly chat luong trang phuc: Viec tien hanh quan ly chat luong va danh gia chat luong san pham o cac doanh nghiep khac nhau se khac nhau. Sinh vien ra truong se rat vat va khi tiep can thuc te rat khac nhau giua cac doanh nghiep nay. Vi vay, can phai co mot tai lieu cu the hon va chuan hoa hon, giup doanh nghep va sinh vien co nhung quan diem chung ve cong tac quan ly chat luong trang phuc nganh may. Muc luc: Loi noi dau Chuong 1: Khai quat ve quan ly chat luong Tim hieu ve san pham Khai niem ve chat luong Luoc su ve qua trinh phat trien cua cong tac quan ly chat luong san pham Vai tro cua quan ly chat luong Cac yeu to anh huong den chat luong Chuong 2: Chat luong san pham Khai niem ve chat luong san pham Su hinh thanh va cac yeu to anh huong den chat luong san pham Cac yeu to anh huong den chat luong san pham may Tieu chuan chat luong san pham may Tam quan trong cua viec to chuc quan ly chat luong san pham Quan ly chat luong san pham cong nghiep Chuong 3: Phuong phap quan ly chat luong san pham Mo hinh quan ly chat luong Cac phuong phap quan ly chat luong Gioi thieu ve ISO Quan ly chat luong san pham may tai Viet Nam Chuong 4: Kiem tra va danh gia chat luong san pham nganh may Kiem tra chat luong san pham trong doanh nghiep may Danh gia chat luong san pham may Phuong phap kiem tra san pham may Dung cu kiem tra Cac dieu kien de kiem tra chat luong san pham co hieu qua Nhung qui dinh ve khuyet diem kiem tra chat luong san pham hang may mac Chuong 5: quan ly chat luong qua cac cong doan cua qua trinh san xuat may cong nghiep Quan ly chat luong nganh may o cong doan chuan bi san xuat Quan ly chat luong nganh may o cac cong doan san xuat Huong dan kiem tra chat luong san pham o cong doan hoan tat Cach kiem tra thong so tren mot so san pham thong dung Phuong phap kiem tra chat luong doi voi mot so san pham thong dung Tai lieu tham khao. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Thanh Huong Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Vo Xuan Truong Khoi luong: 190.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 09/2008 So trang: 148