Hình Học Không Gian

Sách-Tài liệu: Hình Học Không Gian PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kiselev Người dịch: Nhóm Dịch Giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: SputnikTừ khóa chính sách: Hình Học Không Gian, hinh hoc khong gian, Kiselev, Nhóm Dịch Giả

sach hinh hoc khong gian

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Hình Học Không Gian Thông tin tác giả Kiselev Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Hình Học Không Gian này là Phần 2 của bộ sách giáo khoa Hình học sơ cấp của nhà toán học ngưồi Nga Andrey Petrovich Kiselev, được đánh giá là bộ sách giáo khoa hay nhất trên thế giói về hình học cho học sinh phổ thông từng được viết trong suốt một thế kỷ qua.

Độ kinh điển của nó có thể sánh với bộ sách “Cơ sỏ” của Euclid.

Nó thỏa mãn đồng thòi nhiều tiêu chí mà không phải quyển sách giáo khoa nào cũng có được, như là: chính xác, đơn giản, ngắn gọn và am hiểu vấn đề.

Ngày nay, bộ sách này không còn là sách giáo khoa chính thức ở Nga, nhưng trỏ thành sách tham khảo quý giá và được tái bản thường xuyên, vào năm 2008, Giáo sư Alexander Givental ỏ Đại học California Berkeley đã dịch bộ sách này sang tiếng Anh, sau khi ông không tìm được sách hình học nào tốt hơn để dạy cho học sinh.

Nội dung của sách Hình Học Không Gian và sách Hình Học Phẳng bao phủ toàn bộ chương trình phổ thông về môn hình học.

Hơn thế nữa, nó còn có những phần giới thiệu cách tiếp cận rất hiện đại và khoa học về các vấn đề hình học sơ cấp, trong đó có cả việc định nghĩa và tính toán chính xác diện tích và thể tích của những hình có biên cong qua phép lấy giói hạn, việc nghiên cứu các đối xứng của các hình, việc xây dựng cơ sỏ tiên đề cho hình học, không gian Euclid (không gian véc tơ với tích vô hướng), và cả những khái niệm hình học phi Euclid, như là các mô hình và lý thuyết hình học của Lobachevsky, Riemann, Klein, Minkowski, Hilbert, Weyl, v.v.

Tất cả những khái niệm tương đối hiện đại đó được trình bày một cách đơn giản, rành mạch, học sinh phổ thông có thể tiếp cận được.

Một số phần trong bộ sách này có thể được coi là kiến thức nâng cao, không có trong chương trình phổ thông chính thức ở Việt Nam, nhưng rất hữu ích cho các học sinh muốn phát triển năng khiếu và tư duy toán học một cách cơ bản.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kiselev Người dịch: Nhóm Dịch Giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Sputnik Mã Sản phẩm: 9786046262138 Khối lượng: 330.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2016 Số trang: 268

sach ky thuat dien - ly thuyet, bai tap cho dap so, bai tap giai san, bai tap trac nghiem

KỸ THUẬT ĐIỆN – LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CHO ĐÁP SỐ, BÀI TẬP GIẢI SẴN, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Ky Thuat Dien – Ly Thuyet, Bai Tap Cho Dap So, Bai Tap Giai San, Bai Tap Trac Nghiem Thong tin tac gia Dang Van Dao Dang Van Dao Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Le Van Doanh Le Van Doanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ky thuat dien nghien cuu nhung ung dung cua cac hien tuong dien tu nham bien doi nang luong va tin hieu, bao gom viec phat, truyen tai, phan phoi va su dung dien nang trong san xuat va doi song. Ngay nay dien nang duoc su dung rong rai trong moi linh vuc vi nhung uu diem co ban sau day: – Dien nang duoc san xuat tap trung voi cac nguon cong suat lon. – Dien nang co the duoc truyen tai di xa voi hieu suat cao. – De dang bien doi dien nang thanh cac dang nang luong khac. – Nho dien nang co the tu dong hoa moi qua trinh san xuat nang cao nang suat lao dong. So voi cac dang nang luong khac nhu: co, nhiet, thuy, khi… dien nang duoc phat hien cham hon vi con nguoi khong cam nhan truc tiep duoc cac hien tuong dien tu. Tuy nhien voi viec phat hien va su dung dien nang da thuc day cach mang khoa hoc cong nghe tien nhu vu bao sang ky nguyen dien khi hoa, tu dong hoa. Viet Nam co tiem nang to lon ve nang luong nhung do hau qua chien tranh keo dai va co che quan ly quan lieu bao cap nen san xuat con lac hau. Nam 1975 ca nuoc chi san xuat 1,5 ty kwh, nam 2003 co the dat 41 ty kwh voi san luong dien binh quan 500 kwh/1 nguoi 1 nam. Theo lo trinh phat trien toi nam 2010 se dat 70 ty kwh, nam 2020 dat 170 kwh. De dap ung nhu cau phu tai dien nam 2015 Viet Nam se tien hanh xay dung 61 nha may dien voi tong cong suat 21.658 kwh, trong do co 32 nha may thuy dien voi tong cong suat 7.975 mw, 17 nha may dien tuabin khi voi tong cong suat 9.783 mw va 12 nha may nhiet dien than voi tong cong suat 3.900 mw. He thong truyen tai sieu cao ap 500 kv Bac – Nam da di vao van hanh, tuyen 500 kv thu hai dang duoc xay dung. Toc do tang truong dien nang giai doan 2003 – 2010 la 15%, von dau tu trung binh 2,16 ty USD moi nam. Giao trinh ky thuat dien duoc bien soan theo chuong trinh khung cua cac truong dai hoc khoa ky thuat cong nghiep do Bo Giao Duc va Dao tao ban hanh nam 1990 va duoc Hoi dong chuong trinh khung nganh ky thuat dien xem xet va thong qua vao 10 – 2003. Giao trinh duoc bien soan tren co so nguoi doc da hoc mon Ky thuat dien va Vat ly o bac pho thong, phan dien mon Vat ly dai cuong o bac dai hoc nen khong di sau vao mat ly luan cac hien tuong vat ly ma chu yeu nghien cuu cac phuong phap tinh toan va nhung ung dung ky thuat cua cac hien tuong dien tu. Giao trinh ky thuat dien gom 3 phan: Phan I cung cap cac kien thuc co ban ve mach dien (thong so, mo hinh, cac dinh luat), phuong phap tinh toan mach dien, chu y doi voi dong dien hinh sin va ba pha. Phan II cung cap cac kien thuc ve nguyen ly, cau tao, dac tinh va ung dung cua cac loai may dien. Phan III cung cap cac kien thuc ve dien tu cong suat va dieu khien may dien. Muc luc: Loi noi dau Phan I: Mach dien Chuong 1: Nhung khai niem co ban ve mach dien Chuong 2: Dong dien sin Chuong 3: Cac phuong phap phan tich mach dien Chuong 4: Mach ba pha Chuong 5: Qua trinh qua do trong mach dien Chuong 6: Mach dien phi tuyen Phan II: May dien Chuong 7: Khai niem chung ve may dien Chuong 8: May bien ap Chuong 9: May dien khong dong bo Chuong 10: May dien dong bo Chuong 11: May dien mot chieu Phan III: Dien tu cong suat va dieu khien may dien Chuong 12: Dien tu cong suat Chuong 13: Dieu khien may dien Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dang Van Dao , Le Van Doanh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048982082 Khoi luong: 570.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2008 So trang: 332