Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập Cao

Sách-Tài liệu: Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập Cao PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: NXB Tài ChínhTừ khóa chính sách: Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập Cao, he thong van ban phap luat ve thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao

sach he thong van ban phap luat ve thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập Cao Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập Cao: Trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, chính sách kinh tế nói chung và chính sách thuế nói riêng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới.

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và huy dộng9 một phần thu nhập vào Ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các cá nhân có thu nhập, ngày 19/05/2001 Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và ngày 24/03/2004 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Để cụ thể hoá pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP và Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: NXB Tài Chính Khối lượng: 220.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 07/2006 Số trang: 232

sach thiet ke mach so voi vhdl va verilog - tap 2

THIẾT KẾ MẠCH SỐ VỚI VHDL VÀ VERILOG – TẬP 2

Thiet Ke Mach So Voi VHDL Va Verilog – Tap 2 Thong tin tac gia Tong Van On Tong Van On Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thiet Ke Mach So Voi VHDL Va Verilog su dung hai ngon ngu mo ta phan cung chuan cong nghiep la VHDL va Verilog. Noi Dung: Tap 2 gom nhung noi Dung chinh sau: 8. May trang thai huu han. 9. Mo hinh tong hop va tuan tu. 10. Mach dem 3-trang thai. 11. Viet cong cu kiem tra. 12. Mo hinh thuc te. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tong Van On Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Minh khai Ma San pham: 8935087500292 Khoi luong: 510.00 gam Kich thuoc: 21×29 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 290