Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế – Luật Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc & Kế Toán

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế – Luật Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc & Kế Toán PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành Nhà sách Lao Động Ngày xuất bản 07-2019 Kích thước 20 x 28 cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 432

hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về thuế - luật doanh nghiệp dành cho giám đốc & kế toán PDF EPUB EBOOK

Anh sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế – Luật Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc & Kế Toán

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần I.

Luật doanh nghiệp_Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa &hướng dẫn thi hành Phần II.

Quy định về đăng ký doanh nghiệp Phần III.

Chính sách hỗ trợ, phát triển đối với doanh nghiệp Phần IV.

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng Phần V.

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp Phần VI.

Quy định mới về thuế xuất khẩu, nhập khẩu Phần VII.

Quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định hành chinh thuế Phần VIII.

Quy định mới về hóa đơn chứng từ Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình PDF EPUB EBOOK

Anh sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Trích Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình

Sách được cấu trúc ba phần: Phần thứ nhất: Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Đây là phần sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật chủ đạo điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình hiện hành.

Tham chiếu Điều 133 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về trách nhiệm của Chính phủ và cơ quan hữu quan trong việc hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều, Khoản được giao trong Luật nên ngay sau Luật Hôn nhân và gia đình, tác giả sắp xếp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này để người đọc tiện tra cứu.

Phần thứ hai: Văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.

Tiếp cận theo phương diện pháp luật nội dung và pháp luật hình thức, có thể thấy pháp luật hôn nhân gia đình xác định quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình (pháp luật nội dung) còn pháp luật hộ tịch quy định trình tự cho việc thực thi các quyền, nghĩa vụ đó (pháp luật hình thức).

Văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo cho cá nhân xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình thông qua thủ tục hành chính.

Từ những điểm giao thoa, gắn kết giữa pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về hộ tịch khẳng định: Nghiên cứu pháp luật hôn nhân và gia đình phải song hành tìm hiểu pháp luật về hộ tịch.

Do vậy, Luật Nuôi con nuôi, Luật Hộ tịch và Nghị định, Thông tư triển khai thi hành Luật Hộ tịch sẽ được tác giả hệ thống giới thiệu trong phần này.

Phần thứ ba: Trích văn bản quy phạm pháp luật – cơ sở xác lập và đảm bảo quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình.

Căn cứ nguyên tắc, phạm vi tác động điều chỉnh và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, một số quy phạm trong các văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là nguồn – cơ sở để xây dựng và đảm bảo quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình (thường được viện dẫn) sẽ được tác giả chọn trích.

Tùy thuộc tính chất và hình thức của quy phạm pháp luật, phần trích các văn bản được phân thành ba nhóm: Nhóm văn bản quy phạm pháp luật trích là cơ sở xác lập và thực hiện quyền – nghĩa vụ hôn nhân gia đình; nhóm văn bản quy phạm pháp luật trích là cơ sở xử lý về dân sự, hình sự và hành chính nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình và nhóm văn bản quy phạm pháp luật trích khác có liên quan.

Để người đọc tiếp cận một cách tổng quan sự phát triển của cơ chế pháp lý về hôn nhân gia đình, một số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực nhưng mang tính lý luận cơ bản cũng được hệ thống (thuộc nhóm văn bản trích khác có liên quan, có chú thích của tác giả).

Nhằm tạo thuận lợi trong việc tra cứu, trích các văn bản quy phạm pháp luật phần này được sắp xếp theo thời gian ban hành.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình

Ảnh trang sau sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Trích Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình