Hệ Thống Văn Bản Mới Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Sách-Tài liệu: Hệ Thống Văn Bản Mới Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Hệ Thống Văn Bản Mới Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, he thong van ban moi huong dan bo luat dan su bo luat to tung dan su

sach he thong van ban moi huong dan bo luat dan su, bo luat to tung dan su

HỆ THỐNG VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Hệ Thống Văn Bản Mới Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nội Dung: Phần thứ nhất.

Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành I.Những quy định chung II.Hướng dẫn áp dụng một số quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự III.Quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài Phần thứ hai.

Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành I.Những quy định chung II.Hướng dẫn áp dụng một số quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng dân sự Phần thứ ba.

Các quy định về thi hành án dân sự I.Quy định chung II.Các quy định về xử lý tài sản và miễn, giảm trong thi hành án dân sự III.Quy định về quản lý tài chính kế toán trong thi hành án dân sự IV.Quy định về công tác cán bộ và nghiệp vụ thi hành án Phần thứ tư.

Pháp lệnh giám định tư pháp Phụ lục.

Các văn bản có liên quan.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 1620.00 gam Kích thước: 20×28 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 734

sach tu dong hoa voi simatic s7- 300 - tai ban 01/06/2006

TỰ ĐỘNG HOÁ VỚI SIMATIC S7- 300 – TÁI BẢN 01/06/2006

Tu Dong Hoa Voi Simatic S7- 300 – Tai ban 01/06/2006 Thong tin tac gia Nguyen Doan Phuoc Nguyen Doan Phuoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sach gom cac phan sau: 1: Nhap Mon: 1.1. Dai So Boole 1.2. Bieu Dien Tin Hieu So 1.3. Thiet Bi Dieu Khien Logic kha Trinh 2: Ngon Ngu Lap Trinh STL 2.1. Cau Truc Lenh Va Trang Thai Ket Qua 2.2. Cac Lenh Co Ban 2.3. Cac Lenh Toan Hoc 2.4. Lenh Logic Tiep Diem Tren Thanh Ghi Trang Thai 2.5. Lenh Doi Kieu Du Lieu 2.6. Cac Lenh Dieu Khien Chuong Trinh 2.7. Bo Thoi Gian 2.8. Bo Dem ( Counter ) 2.9. Ky Thuat Su Dung Con Tro 2.10. Khai Bao Va Su Dung Khoi Du Lieu ( DB ) 3. Ky Thuat Lap Trinh 3.1. Giuoi Thieu Chung 3.2. Lap Trinh Tuyen Tinh 3.3. Lap Trinh Co Cau Truc 3.4. Su Dung Cac Khoi OB 3.5. Nhung Ham Chuan Quan Ly Ngat. 4. Huong Dan Su Dung STEP7 4.1. Cai Dat Step7 va Chon che do lam Viec 4.2. Soan Thao Mot Project 4.3. Lam Viec Voi PLC 5. Dieu Khien Mo Voi S7 – 300 5.1. Dieu Khien Mo La Gi 5.2. Nhung Khai Niem Co Ban 5.3. Chuong Trinh FCPA 5.4. Su Dung DB Mo Voi FB30 ( Fuzzy Control ) 6. Module Mem PID 6.1. Xac Dinh Tham So Cho Bo Dieu Khien PID 6.2. Module Mem PID 6.3. Dieu Khien Lien Tuc Voi FB41 CONT_C 6.4. Dieu Khien Buoc Voi FB42 CONT_S 6.5. Khoi Ham Tao Xung FB43 PULSEGEN Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Doan Phuoc Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048941805 Khoi luong: 300.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 01/2006 So trang: 228