Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập

Sách-Tài liệu: Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập, he thong ke toan viet nam – che do ke toan co so ngoai cong lap

sach he thong ke toan viet nam - che do ke toan co so ngoai cong lap

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP

Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, Hệ thống Kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính cơ sở ngoài công lập và tài chính quốc gia.

Trong 6 năm qua, Bộ Tài Chính đã soạn thảo, ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung cũng như tiến trình hội nhập quốc tế nói riêng.

Các chuẩn mực kế toán đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng Chế độ kế toán và báo cáo tài chính.

Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập ban hành lần này thay thế Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập được ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, được thiết kế, xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng cho cơ sở ngoài công lập, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ có tính phổ biến về kế toán của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển.

Đồng thời, hệ thống kế toán cơ sở ngoài công lập được xây dựng cũng thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của cơ sở ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay và những năm sắp tới.

Chế độ kế toán ban hành lần này gồm 5 phần cơ bản: – Phần thứ nhất: Quy định chung – Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán.

– Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính.

– Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán.

– Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán.

Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện.

Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ hiểu, dễ làm, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát.

Với cách bố trí, sắp xếp tài khoản trên Bảng Cân đối kế toán, thông tin do kế toán cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài chính của cơ sở ở mọi thời điểm.

Chi phí dịch vụ, thu nhập và kết quả hoạt động dịch vụ được xử lý theo cách nhìn và quan niệm của kinh tế thị trường.

Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập mới cũng đã giải quýêt nhiều hoạt động kinh tế, dịch vụ mới đã hoặc sẽ phát sinh như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào cơ sở liên kết, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng,…

Mục Lục: Phần thứ nhất: Quy định chung Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán.

Quy định chung Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các cơ sở ngoài công lập.

Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.

Loại Tài khoản 1 Loại Tài khoản 2 Loại Tài khoản 2 Loại Tài khoản 3 Loại Tài khoản 4 Loại Tài khoản 5 Loại Tài khoản 6 Loại Tài khoản 7 Loại Tài khoản 8 Loại Tài khoản 9 Loại Tài khoản 0 Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính.

Quy định chung Biểu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.

Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán.

Quy định chung Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán Nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán Quy định chung Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Cơ sở ngoài công lập Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 900.00 gam Kích thước: 17×25 cm Ngày phát hành: 01/2008 Số trang: 668

sach bo tro choi dan hinh - eq khoi day cam xuc (2-3 tuoi)

BỘ TRÒ CHƠI DÁN HÌNH – EQ KHƠI DẬY CẢM XÚC (2-3 TUỔI)

Bo Tro Choi Dan Hinh – EQ Khoi Day Cam Xuc (2-3 Tuoi) “Bo tro choi dan hinh 3Q khoi day tiem nang” ket hop hai hoa 3 phuong dien hinh anh, phuong phap va noi dung de khoi day niem hung khoi mot cach toan dien cho tre nho. Nhung nhan vat noi tieng cua Disney se lam cac be vo cung thich thu! Gan 200 hinh dan: sinh dong, de hieu, giup tre phat trien kha nang quan sat va tu duy. Giao duc tren 3 phuong dien: cam xuc, tri tue va tinh sang tao, giup tre phat trien mot cach toan dien. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nguoi dich: Nhu Le Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Tan Viet Ma San pham: 8935210219749 Khoi luong: 220.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 26 x 25 cm Ngay phat hanh: 03/2017 So trang: 24