Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May Trang Phục 5

Sách-Tài liệu: Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May Trang Phục 5 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-LocTừ khóa chính sách: Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May Trang Phục 5, he thong bai tap cong nghe may trang phuc 5

sach he thong bai tap cong nghe may trang phuc 5

HỆ THỐNG BÀI TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 5

Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May Trang Phục 5 “Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May Trang Phục 5” hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thiết kế dây chuyền may các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp và làm quen với quy trình sản xuất may công nghiệp từ đó có thể phát huy và vận dụng sáng tạo để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả.

Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, thực tập cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng và là tài liệu hướng dẫn có giá trị cho các cán bộ kỹ thuật ngành may.

Đây là một giáo trình có chất lượng và có giá trị về mặt kỹ thuật thực hành các công đoạn trong qui trình sản xuất may công nghiệp được trình bày rõ ràng, có hệ thống, kèm theo những hình ảnh, sơ đồ minh hoạ của từng bước công việc và những hướng dẫn cần thiết.

Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Thực tập qui trình sản xuất may Bài 1: Công đoạn chuẩn bị vật liệu – Kiểm tra nguyên liệu Bài 2: Thiết kế rập mẫu trong sản xuất may công nghiệp Bài 3: Phương pháp nhảy mẫu rập và cắt mẫu rập cứng trong SX may công nghiệp Bài 4: Ghép tỷ lệ cỡ vóc (ghép size) Bài 5: Giác sơ đồ Chương 2: Thực tập XD tài liệu kỹ thuật và thiết kế chuyên may mã hàng mới Bài 1: XD tài liệu kỹ thuật Bài 2: Tính định mức nguyên phụ liệu – cân đối nguyên phụ liệu Bài 3: Lập qui trình may theo dạng sơ đồ nhánh cây Bài 4: Thiết kế chuyền may mã hàng mới Bài 5: Bố trí mặt bằng phân xưởng Phụ lục Qui trình công nghệ Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-Loc Khối lượng: 190.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 168

sach ké toán dành cho chủ doanh nghiẹp

KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

Ké Toán Dành Cho Chủ Doanh Nghiẹp Thong tin tac gia PGS. TS. Vo Van Nhi PGS. TS. Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thong tin ké toán hét súc càn thiét cho nhà quản lý – tù mọt của hàng buon bán nhỏ cho dén 1 tạp doàn kinh té có phạm vi toàn càu. Tuy nhien dẻ sủ dụng thong tin ké toán có hiẹu quả thì nguòi duọc cung cáp thong tin càn phải có nhũng kién thúc nhát dịnh vè ké toán tren các khía cạnh: dói tuọng, và phan tích thong tin ké toán. Tùy theo quy mo, dạc diẻm kinh doanh và yeu càu quản lý mà nhà quản lý càn có nhũng hiẻu biét thích úng vè ké toán. Nhung hình nhu diẻm gióng nhau ỏ các nhà quản lý là nhũng quyét dịnh kinh doanh của họ dèu phải dụa tren nhũng thong tin hũu ích do ké toán cung cáp. Dẻ giúp cho các chủ doanh nghiẹp có quy mo nhỏ và trung bình tiép cạn vói ké toán duói góc dọ là mọt cong cụ cung cáp thong tin do ké toán cung cáp. Chúng toi bien soạn cuón sách “Ké Toán Dành Cho Chủ Doanh Nghiẹp”. Hy vọng cuón sách là tài liẹu tham khảo bỏ ích cho nguòi sủ dụng. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS. TS. Vo Van Nhi Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020030000038 Khoi luong: 330.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2006 So trang: 312