Hbr – On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo

Sách-Tài liệu: HBR – On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Harvard Business Review Press Người dịch: NC Titi Nhà xuất bản: Nxb Công Thương Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: HBR – On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo, hbr – on innovation – doi moi sang tao, Harvard Business Review Press, NC Titi

sach hbr - on innovation - doi moi sang tao

HBR – ON INNOVATION – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

HBR – On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo Thông tin tác giả Harvard Business Review Press Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi vẫn luôn nhận thấy lý do mà các công ty hoạt động lâu năm thất bại trong việc đổi mới là vì những nhà quản lý không có những công cụ tốt giúp họ hiểu về thị trường, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn nhận viên, tổ chức đội ngũ và phát triển chiến lược.

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những công cụ đó.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Harvard Business Review Press Người dịch: NC Titi Nhà xuất bản: Nxb Công Thương Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251404326 Khối lượng: 528.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20.5 x 26.5 cm Ngày phát hành: 18/10/2018 Số trang: 196

sach boi duong hoc sinh gioi sinh hoc 11

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 11

Boi Duong Hoc Sinh Gioi Sinh Hoc 11 Thong tin tac gia Huynh Quoc Thanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Noi dung cuon sach gom 3 phan: • Phan 1: BAI TAP TU LUAN Trong phan nay, chung toi cung cap kien thuc duoi dang cac cau hoi tu luan, di tu de den kho dan va tong hop giua chung. Cuoi moi chuong, chung toi gioi thieu cac de thi Olympic sinh hoc 30/4; de thi chon hoc sinh gioi; de thi chon hoc sinh gioi quoc gia du thi Olympic sinh hoc quoc te tu nam 1994 den 2012, giup hoc sinh tham khao cach ra de, cach tra loi cac noi dung cau hoi. Dieu luu y la o cac de nay, chung toi de nguyen van phong cua de va huong dan giai duoc cac truong thi gioi thieu. • Phan 2: BAI TAP TRAC NGHIEM De giup hoc sinh he thong hoa kien thuc chuong trinh o moi chuong, chung toi ra de trac nghiem voi day du cac dang cau hoi, giup hoc sinh on va luyen tap cach lam bai trac nghiem, chuan bi cho ki thi dai hoc va cao dang trong nam hoc sau. Cuoi moi chuong, chung toi gioi thieu cac de thi trac nghiem chon HSG quoc gia va de thi Olympic sinh hoc quoc te cung voi huong dan giai chi tiet. • Phan 3: BAI TAP TU LUAN VE CAC QUY LUAT DI TRUYEN VA BAI TAP TICH HOP Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Huynh Quoc Thanh Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092541013 Khoi luong: 550.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 02/2017 So trang: 488