Hãy Tạo Vận May Cho Chính Mình

Sách-Tài liệu: Hãy Tạo Vận May Cho Chính Mình – Tái bản 12/2010 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Nguyễn Kim Dân Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Hãy Tạo Vận May Cho Chính Mình – Tái bản 12/2010, hay tao van may cho chinh minh – tai ban 12/2010, Nguyễn Kim Dân

sach hay tao van may cho chinh minh - tai ban 12/2010

HÃY TẠO VẬN MAY CHO CHÍNH MÌNH – TÁI BẢN 12/2010

Hãy Tạo Vận May Cho Chính Mình – Tái bản 12/2010 Nếu đã từng tự hỏi bất kỳ câu nào trong những câu hỏi này, thì đây chính là quyển sách dành cho bạn: – Tại sao tôi không may mắn như những người khác? – Tại sao điều tồi tệ lại luôn xảy ra với tôi? – Tại sao tôi vẫn chưa thành công – Tại sao mọi người đều sống vui vẻ, còn tôi thì không? – Làm thế nào tôi có thể cải thiện mức sống? – Tôi có thể kiếm nhiều tiền bằng cách nào? – Tôi có thể thành công hơn bằng cách nào? – Làm thế nào tôi có nhiều mối quan hệ tốt hơn Nội dung sách sẽ mở ra từng giải đáp cho những câu hỏi trên một cách vừa chân tình, dễ hiểu vừa sát hợp với thực tế của mỗi tình huống, hoàn cảnh, để từ đó bạn có thể khám phá và dễ dàng nắm bắt chiếc chìa khóa “tạo vận may cho chính mình” Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Người dịch: Nguyễn Kim Dân Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073082375 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 12/2010 Số trang: 224

sach quan tri du an - thiet lap va tham dinh du an dau tu

QUẢN TRỊ DỰ ÁN – THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quan Tri Du An – Thiet Lap Va Tham Dinh Du An Dau Tu Thong tin tac gia Vu Cong Tuan Vu Cong Tuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Du an dau tu co vai tro quyet dinh trong thuc hien hoat dong dau tu. Thiet lap va tham dinh du an la khau quan trong trong cong tac chuan bi dau tu. Su thanh bai cua hoat dong dau tu phu thuoc truc tiep vao viec ra quyet dinh cap giay phep va thuc hien du an dau tu dung dan. Cung phuong phap phan tich du an, phuong phap phan tich kinh te va quan tri du an, la nhung cong cu huu hieu de thuc hien du an dau tu co hieu qua. Qua trinh phat trien cua Viet Nam theo huong day manh tien trinh cong nghiep hoa – hien dai hoa doi hoi viec trien khai ngay cang nhieu cac du an dau tu phat trien, voi nguon von trong va ngoai nuoc, thuoc moi thanh phan kinh te; da va dang gop phan to lon vao su tang truong day an tuong cua nen kinh te nuoc ta trong qua trinh doi moi. Cuon sach “Quan tri du an (Thiet lap va tham dinh du an dau tu) nham dap ung mot phan vao he thong kien thuc ve du an dau tu dang tro thanh mot doi hoi cap bach; cung nhu tren co so ke thua va hoan thien cac cuon sach “tham dinh du an dau tu” da duoc in o lan thu 7 (1996), lan thu 2 (1998), lan thu 3 (1999), lan thu 4 (2002), lan thu 5 (2007) Cuon sach “Quan tri du an” (Thiet lap va tham dinh du an dau tu) co the duoc su dung trong cong tac thiet lap, tham dinh, trien khai va quan ly du an sau giay phep; doi voi cac can bo quan ly, nghien cuu, giang day va hoc tap ve du an dau tu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vu Cong Tuan Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 740.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 01/2010 So trang: 592