Giới Thiệu Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Sách-Tài liệu: Giới Thiệu Luật Bảo Hiểm Xã Hội PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Tư pháp Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Giới Thiệu Luật Bảo Hiểm Xã Hội, gioi thieu luat bao hiem xa hoi

sach gioi thieu luat bao hiem xa hoi

GIỚI THIỆU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giới Thiệu Luật Bảo Hiểm Xã Hội Nội Dung: Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 1/ Sự cần thiết ban hành Luật bảo hiểm xã hội 2/ Bố cục của Luật bảo hiểm xã hội 3/ Một số điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội Phần thứ hai: TOÀN VĂN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Tư pháp Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 110.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 99

sach cap toc chinh phuc de thi trac nghiem mon toan chuyen de dai so

CẤP TỐC CHINH PHỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ

Cap Toc Chinh Phuc De Thi Trac Nghiem Mon Toan Chuyen De Dai So Thong tin tac gia Pham Minh Trung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach “Cap toc chinh phuc de thi trac nghiem mon toan – chuyen de dai so” se giup cac ban on thi can ban den nang cao va day du cac dang de thi trac nghiem THPT Quoc Gia mon TOAN. Va day la cuon sach khong the thieu tren hanh trinh bien giac mo vao dai hoc cua ban thanh su that. PHAN 1: KIEN THUC SU DUNG MAY TINH CAN BAN CAN BIET DE CHINH PHUC BAI THI TRAC NGHIEM Tai phan nay se cung cap cho cac ban hoc sinh kien thuc toan dien tu co ban den nang cao ve su dung may tinh tui: Cac ki hieu co ban va chuc nang cua cac phim, gioi thieu cac phim dac biet, phim ham, phim thong ke, cac cong cu de thay so, do nghiem, giai phuong trinh, … PHAN 2: CAC DANG BAI SU DUNG MAY TINH CAN BAN Phan 2 se huong dan cho cac ban cac dang bai toan co the su dung may tinh bo tui can ban, nhu: Tinh gioi han, tinh dao ham, tich phan, Gia tri lon nhat nho nhat, Giai phuong trinh, Tinh so phuc, tinh vector… PHAN 3: BAI TAP TRAC NGHIEM THEO CHUYEN DE CHUYEN DE 1: HAM SO CHUYEN DE 2: PHUONG TRINH MU – LOGRRIT CHUYEN DE 3: NGUYEN HAM – TICH PHAN CHUYEN DE 4: SO PHUC Dac biet, tai Phan 3 cung se mang den cho cac ban hoc sinh cac dang de trac nghiem tuong ung nham thuc hanh va ghi nho kien thuc ma minh vua duoc ap dung. PHAN 4: DAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM THEO CHUYEN DE Tuong ung voi phan bai tap cua 4 chuyen de tai phan 3, cac ban hoc sinh se duoc cung cap dap an chi tiet cac bai tap trac nghiem ay, giup cac ban kiem tra lai ket qua, luyen tap va rut kinh nghiem cho ban than de dat ket qua cao trong cac ki thi thuc te.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Minh Trung Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Mcbooks Ma San pham: 8935246908143 Khoi luong: 550.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 11/2016 So trang: 334