Giáo Trình Windows Xp – Internet Căn Bản Ms Powerpoint 2007

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Windows XP – Internet Căn Bản MS PowerPoint 2007 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Võ Nguyễn Đăng Khoa Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Võ Xuân TrườngTừ khóa chính sách: Giáo Trình Windows XP – Internet Căn Bản MS PowerPoint 2007, giao trinh windows xp – internet can ban ms powerpoint 2007, Võ Nguyễn Đăng Khoa

sach giao trinh windows xp - internet can ban ms powerpoint 2007

GIÁO TRÌNH WINDOWS XP – INTERNET CĂN BẢN MS POWERPOINT 2007

Giáo Trình Windows XP – Internet Căn Bản MS PowerPoint 2007 Thông tin tác giả Võ Nguyễn Đăng Khoa Võ Nguyễn Đăng Khoa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giáo Trình Windows XP – Internet Căn Bản MS PowerPoint 2007: Phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với việc ứng dụng máy tính như một công cụ cực kỳ hiệu quả và cần thiết.

Bộ giáo trình “Tin học văn phòng” dựa trên bộ phần mềm Microsoft Office 2007 gồm có: – Windows XP, Internet căn bản và MS PowerPoint 2007.

– Microsoft Word 2007.

– Microsoft Excel 2007.

– Microsoft Acceess 2007.

Bộ giáo trình này dành cho các bạn sinh viên giai đoạn đại cương nhằm giới thiệu đến các bạn những công cụ trên máy tính hỗ trợ hàng ngày trong học tập và làm việc về sau.

Bộ giáo trình cũng dànhc ho các học viên, các anh chị công nhân viên và những người tự học có thể nắm bắt những vấn đề cơ bản và thông dụng nhất phục vụ cho công việc và cuộc sống hàng ngày.

Bộ giáo trình đựơc biên soạn trên quan điểm ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào việc thực tập của sinh viên đại cương và người chưa hiểu biết nhiều về máy tính.

Các bài tập đưa ra tập trung vào các công việc hàng ngày, có thể áp dụng ngay vào đời sống từng học viên.

Mục Lục: Phần 1: Hệ điều hành Windows XP Phần 2: Microsoft PowerPoint 2007 Phần 3: Mạng Internet.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Võ Nguyễn Đăng Khoa Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Võ Xuân Trường Khối lượng: 140.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 01/2008 Số trang: 120

sach bai tap ung dung he thong thong tin tai chinh - ngan hang

BÀI TẬP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Bai Tap Ung Dung He Thong Thong Tin Tai Chinh – Ngan Hang Thong tin tac gia Tran Duy Vu Ngoc Lan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Phan Thi Cuc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bai tap ung dung he thong thong tin Tai chinh – Ngan hang nham phuc vu cho cong tac giang day va hoc tap,Tai lieu nay giup sinh vien co kha nang xu ly cac so lieu bang cach ung dung su ho tro tinh toan cua Microsoft Excel, giai cac bai toan lien quan den linh vuc tai chinh – Ngan hang. Noi dung giao trinh tap trung gioi thieu cac dang bai tap, tinh huong trong nghiep vu kinh doanh tien te cua cac to chuc tai chinh – Ngan hang, va phuong phap ung dung cac cong cu cua he thong thong tin quan ly tai chinh – Ngan hang de giai cac bai tap, cac tinh huong. Giao trinh gom 4 chuong: Chuong 1: Loi giai de nghi cho bai tap – tinh huong ve quan ly tai chinh – Ngan hang Chuong 2: Xac dinh lai xuat, han muc tin dung cua ngan hang thuong mai, gia tri dong tien bien doi theo thoi gian he thong thong tin Tai chinh – Ngan hang. Chuong 3: Ung dung cac ham excel trong linh vuc Tai chinh – Ngan hang Chuong 4: Ung dung cac cong cu subtotal, pivot table, goal seek, solver, consolidate, thiet lap table phan tich do nhay de xu ly thong tin Tai chinh – Ngan hang. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Duy Vu Ngoc Lan , Phan Thi Cuc Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2030070002220 Khoi luong: 396.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2010 So trang: 296