Giáo Trình Phòng Bệnh Cho Trẻ Mầm Non

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Phòng Bệnh Cho Trẻ Mầm Non PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Thị Nhuận Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: NXB Văn Hóa Văn NghệTừ khóa chính sách: Giáo Trình Phòng Bệnh Cho Trẻ Mầm Non, giao trinh phong benh cho tre mam non, Phạm Thị Nhuận

sach giao trinh phong benh cho tre mam non

GIÁO TRÌNH PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON

Giáo Trình Phòng Bệnh Cho Trẻ Mầm Non Thông tin tác giả Phạm Thị Nhuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước.

Công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Giáo trình phòng bệnh cho trẻ nầm non cung cấp những kiến thức cơ bản về một số bệnh truyền nhiễm, bệnh thường gặp ở trẻ em và những biện pháp phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở trẻ, cách phòng tránh và xử lý kịp thời một số tai nạn thường xảy ra với trẻ theo phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng tai nạn hơn xử lý tai nạn”.

Mời bạn đón đọc .

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Thị Nhuận Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: NXB Văn Hóa Văn Nghệ Mã Sản phẩm: 9786046814993 Khối lượng: 396.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 26.5 cm Ngày phát hành: 11/2014 Số trang: 188

sach bao ve cac he thong dien - tai ban 06/08/2008

BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN – TÁI BẢN 06/08/2008

Bao Ve Cac He Thong Dien – Tai ban 06/08/2008 Thong tin tac gia Tran Dinh Long Tran Dinh Long Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bao Ve Cac He Thong Dien: Cuon sach Bao Ve Cac He Thong Dien duoc cau tao gom ba phan lon: – Phan 1: Gioi thieu nhung van de chung ve bao ve cac he thong dien, trong do tom tat phuong phap tinh toan cac che do hu hong va lam viec khong binh thuong cua he thong, mo ta nguyen ly lam viec va chuc nang cac phan tu chinh trong so do bao ve, nguyen ly do luong va phat hien hu hong trong he thong dien. – Phan 2: Xem xet viec bao ve cac phan tu chinh trong he thong dien bao gom: may phat dien dong bo, may bien ap va may bien ap tu ngau, bo may phat dien – may bien ap… – Phan 3: Gioi thieu viec su dung ky thuat so trong bao ve va dieu khien he thong dien, trong do xem xet van de chuyen doi tuong tu – so cac dai luong dau vao, loc tin hieu va cac thuat toan bao ve so. Sach co the duoc dung nhu tai lieu giao khoa cho sinh vien nganh he thong dien va la tai lieu tham khao cho dong dao ky su, can bo nghien cuu, thiet ke va van hanh cac thiet bi bao ve trong he thong dien. Muc luc: Loi noi dau Phan mo dau Khai niem chung Nhung yeu cau doi voi thiet bi bao ve va he thong dien Co cau cua cac he thong bao ve Nhung thong tin can thiet phuc vu viec lua chon va tinh toan bao ve he thong dien Phan 1: Nhung van de chung ve bao ve cac he thong dien Chuong 1: Tinh toan cac che do hu hong va lam viec khong binh thuong cua he thong dien Chuong 2: Cac phan tu chinh trong he thong bao ve role Chuong 3: Cac nguyen ly do luong va phat hien hu hong trong he thong dien Phan 2: Bao ve cac phan tu chinh cua he thong dien Chuong 4: Bao ve cac duong day truyen tai va phan phoi dien Chuong 5: Bao ve cac nha may dien va trang thiet bi dien Phan 3: Su dung ky thuat so va may tinh trong bao ve va dieu khien he thong dien Chuong 6: Nhung van de chung ve ung dung ky thuat so trong bao ve va dieu khien he thong dien Chuong 7: Chuyen doi tuong tu – so cua cac dai luong dau vao va loc tin hieu so Chuong 8: Cac thuat toan bao ve so Phu luc Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Dinh Long Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048981405 Khoi luong: 540.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 426