Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phan Thị Cúc Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, giao trinh nghiep vu ngan hang thuong mai, Phan Thị Cúc

sach giao trinh nghiep vu ngan hang thuong mai

GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Thông tin tác giả Phan Thị Cúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại” là môn học chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Tài chính – ngân hàng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các sinh viên.

Trong cuốn giáo trình này, các tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại dùng cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Nội dung của giáo trình đã cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật các tổ chức tín dụng thống nhất thư tín dụng chứng từ số 600 của ICC, UCP600 ngày 25/10/2006 có hiệu lực từ 01/07/2007,… và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước hiện hành.

Ngoài ra các tác giả cũng đã nghiên cứu và đưa vào giáo trình các nhân tố ảnh hưởng, các giải pháp cơ bản, một số thông lệ quốc tế về nghiệp cụ của các ngân hàng thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế theo những cam kết của Chính phủ ta với tổ chức thương mại quốc tế (WTO).

Để viết nên cuốn giáo trình này các tác giả đã tham khảo các giáo trình về nghiệp vụ NHTM của các trường đại học khác thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước.

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thuơng mại với bố cục như sau: Chương 1: Tổng quan Ngân hàng thương mại trong bối Cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của Ngân hàng thươngmại Chương 4: Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại Chương 5: Cho vay trung, dài hạn của Ngân hàng thương mại Chương 6: Dịch vụ thanh toán của Ngân hàng thương mại Chương 7: Dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của NHTM.

Mục lục: Lời nói đầu Quy định một số từ viết tắt Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại Chương 4: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại Chương 5: Cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thươngmại Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phan Thị Cúc Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2040110000024 Khối lượng: 506.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 12/2009 Số trang: 408

sach xay dung nha o theo dia ly thien van dich ly

XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO ĐỊA LÝ THIÊN VĂN DỊCH LÝ

Xay Dung Nha O Theo Dia Ly Thien Van Dich Ly Thong tin tac gia Tran Van Tam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hai yeu cau co ban trong cuoc song cua con nguoi la an va o , nen ngay tu thoi nguyen thuy con nguoi da biet chon noi owr co dieu kien thich hop nhat ve gio va nuoc . Do la y nghia xuat phat caue phong thuy . Khi bien soan cuon Xay dung nha o theo dia ly – thien van – dich ly , chung toi chi nham muc dich ke thua cai tot , khoa hoc cua co nhan , loai tru phan me tin di doan , giuoi thieu quan diem ” Thien , Dia , Nhan doi ung ” hay con goi la thuyet ” Tam tai ” trong triet hoc co phuong Dong , the hien trong viec ap dung cac kien thuc Thien van , Dia ly va Dich ly trong viec lam nha . Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Van Tam Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Minh Thang Ma San pham: 8935236407038 Khoi luong: 946.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2016 So trang: 640