Giáo Trình Lý Thuyết Giá Năng Lượng

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Lý Thuyết Giá Năng Lượng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bùi Xuân Hồi Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKTTừ khóa chính sách: Giáo Trình Lý Thuyết Giá Năng Lượng, giao trinh ly thuyet gia nang luong, Bùi Xuân Hồi

sach giao trinh ly thuyet gia nang luong

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT GIÁ NĂNG LƯỢNG

Giáo Trình Lý Thuyết Giá Năng Lượng Thông tin tác giả Bùi Xuân Hồi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có thể khái quát chung rằng, giá năng lượng là một biến số được xác định bởi các điều kiện của thị trường đồng thời là công cụ của chính sách năng lượng thậm chí là của các chính sách kinh tế xã hội, chính trị của mỗi quốc gia.

Vì thế, giáo trình môn học “Lý thuyết giá năng lượng” sẽ được trình bày dưới góc độ kinh tế (tức là các vấn đề cơ sở vế chi phí, giá thành để xây dựng giá bán năng lượng) cũng như dưới các góc độ xã hội, chính trị thương mại quốc tế của giá năng lượng.

Giá được nghiên cứu chi tiết cho từng dạng năng lượng ở phạm vi quốc gia và giá năng lượng quốc tế.

Với mục đích nhằm trang bị cho những người làm công tác quản lý, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, giảng viên và sinh viên làm việc nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng những vấn đề cơ bản về lý thuyết giá và việc vận dụng vào ngành năng lượng ở phạm vi quốc gia cũng như phạm vi khu vực và quốc tế, Giáo trình “Lý thuyết giá năng lượng được biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc theo tinh thần của đề cương chi tiết học phần Lý thuyết giá năng lượng được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành Kỹ sư Kinh tế năng lượng.

Giáo trình “Lý thuyết giá năng lượng” được trình bày theo logic từ các vấn đề tổng quan liên quan đến định giá năng lượng đến chi tiết về định giá cho từng dạng năng lượng, từ giá của các dạng năng lượng hoá thạch (dầu mỏ, khí đốt, than) đến giá điện, từ giá năng lượng quốc tế đến giá năng lượng trong nước.

Mục lục: Chương I: Các vấn đề lý thuyết cơ bản về chi phí và giá năng lượng Lý thuyết cơ bản về chi phí Các cách tiếp cận trong định giá sản phẩm Các vấn đề cơ bản về lý thuyết giá năng lượng Chương II: Chính sách giá năng lượng và vai trò quản lý của nhà nước Chiến lược năng lượng quốc gia của chính sách giá Nội dung cơ bản của chính sách giá năng lượng Vai trò của nhà nước trong quản lý giá năng lượng Chương III: Thị trường dầu mỏ và các vấn đề lý thuyết về giá dầu Các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của công nghiệp dầu mỏ Lý thuyết Hotelling về các nguồn tài nguyên không tái sinh Cơ sở lý thuyết về định giá và phân tích biến động giá dầu mỏ quốc tế Giá và thị trường dầu mỏ Việt Nam Chương IV: Các vấn đề lý thuyết về định giá khí đốt Tổng quan về sản phẩm, công nghiệp và thị trường khí đốt quốc tế Các thể thức thương mại quốc tế về khí đốt Các vấn đề về định giá trên thị trường khí đốt quốc tế Thị trường và các vấn đề định giá khí đốt ở Việt Nam Chương V: Các vấn đề lý thuyết về định giá than Tổng quan về sản phẩm, công nghiệp và thị trường Các yếu tố cơ bản liên quan đến định giá và các phương pháp định giá than Các thể thức thương mại quốc tế đối với sản phẩm than Cơ chế định gí và dao động giá than trên thị trường quốc tế Thị trường và các vấn đề định giá than Việt Nam Chương VI: Các vấn đề lý thuyết về định giá điện Đặc điểm của các hoạt động sản xuất kinh doạnh điện năng Các vấn đề về chi phí sản xuất của hệ thống điện Các nguyên tắc, phương pháp định giá và các loại biểu giá bán điện Các vấn đề về chính sách giá điện Việt Nam Tài liệu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bùi Xuân Hồi Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKT Mã Sản phẩm: 8935048981603 Khối lượng: 350.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 09/2008 Số trang: 272

sach cac van ban phap luat ve lao dong cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam ( song ngu anh - viet )

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( SONG NGỮ ANH – VIỆT )

Cac Van Ban Phap Luat Ve Lao Dong Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam ( Song Ngu Anh – Viet ) Thong tin tac gia Ly Ngoc Diep Ly Ngoc Diep Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bo luat Lao dong bao ve quyen lam viec, loi ich va cac quyen loi khac cua nguoi lao dong; dong thoi, bao ve quyen loi va loi ich hop phap cua nguoi su dung lao dong, tao dieu kien cho moi quan he lao dong duoc hai hoa va on dinh, gop phan phat huy tri sang tao, va tai nang cua nguoi lao dong tri oc va lao dong chan tay… Vi nhung quyen loi tren nen luat Lao dong luon la van de quan tam hang dau cua tat ca cac doanh nghiep. De giup ban doc tim hieu ky hon ve cac van ban phap luat moi nay, cuon sach Cac Van Ban Phap Luat Ve Lao Dong Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam da duoc bien soan va cho ra mat ban doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ly Ngoc Diep Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 113000018438 Khoi luong: 550.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 05/2006 So trang: 424