Giáo Trình Kế Toán Tài Chính

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Kế Toán Tài Chính PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Giáo Trình Kế Toán Tài Chính, giao trinh ke toan tai chinh, Nhiều tác giả

sach giao trinh ke toan tai chinh

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Lời nói đầu Lưu ý khi sử dụng sách Danh mục viết tắt Mục lục Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính Vai trò của kế toán Môi trường pháp lý của kế toán Các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính và ghi nhận các yêu tố của báo cáo tài chính Sổ kế toán Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu Kế toán Kế toán các khoản phải thu Chương 3: kế toán hàng tồn Những vấn đề chung Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Kế toán hàng tồn kho là sản phẩm đang chế tạo Kế toán thành phẩm Kế toán hàng hoá Kế toán chi tiết hàng tồn kho Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 4: Kế toán tài sản cố định Những vấn đề chung Kế toán tăng tài sản cố định Kế toán giảm tài sản cố định Kế toán khấu hao tài sản cố định Kế toán chi phí sữa chữa TSCĐ hữu hình Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Những vấn đề chung Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Kế toán các khoản đầu tư dài hạn Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 6: Kế toán nợ phải trả Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương Kế toán chi phí phải trả Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước Kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn Phải trả Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu Những vấn đề chung Kế toán nguồn vốn kinh doanh Kế toán chênh lệch đánh giá tài sản Kế toán lợi nhuận chưa phân phối Kế toán các loại quỹ Chương 8: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Những vấn đề chung Kế toán doanh thu Kế toán chi phí kinh doanh Kế toán các hoạt động Kế toán chi phí kinh doanh Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Kế toán xác định kết quả kinh doanh Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính Những vấn đề chung Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2020050000711 Khối lượng: 572.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20 x 29 cm Ngày phát hành: 12/2008 Số trang: 316

sach hoa mi tim to

HỌA MI TÌM TỔ

Hoa Mi Tim To Thong tin tac gia Kateryna Mikhalitsyna Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Oksana Bula Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Kham pha the gioi tu nhien qua bo sach Phat trien Tri thong minh Thien nhien Theo thuyet Da dang Tri thong minh, Tri thong minh Thien nhien la mot trong rat nhieu loai tri thong minh ma con nguoi co the so huu. Tri thong minh Thien nhien la kha nang nhan biet the gioi thuc vat, dong vat va cac yeu to cua moi truong tu nhien bang nhung giac quan nhay ben. Tre em co Tri thong minh Thien nhien thuong co su ket noi manh me voi the gioi ben ngoai, voi cac loai dong thuc vat va yeu thich cac hoat dong ngoai troi. Thien nhien xoa diu cang thang va khoi phuc binh an noi tam. Thien nhien khoi day tinh than ham hoc hoi, tri sang tao, tang cuong kha nang tap trung, va khuyen khich su suy ngam. Voi tre nho, hoa minh voi thien nhien la cach tuyet voi de thiet dat nen tang vung chac cho nhung kham pha khoa hoc sau nay. Vi vay, First News da xay dung bo sach Tri thong minh Thien nhien (Nature Smart) de cung cap cho tre nho nhung kien thuc tu nhien bo ich, giup cac em hinh thanh moi lien ket voi moi truong tu nhien quanh minh, dat nen mong cho mot tinh cach hai hoa va nang luc nghien cuu khoa hoc ve sau. La nhung an pham dau tien trong bo sach Tri thong minh Thien nhien, Bo rung tim cho ngu, Gau nau tron ngu, Hoa Mi tim to va Mam cay tim coi cua nu tac gia Oksana Bula la nhung ket hop hoan hao cua hinh anh tuoi dep va noi dung bo ich ve tu nhien quanh ta. Trong khi Bo rung tim cho ngu va Gau nau tron ngu la cau chuyen ve mot vai tap tinh sinh hoat tieu bieu cua dong vat thi Hoa Mi tim to va Mam cay tim coi cung cap nhung kien thuc huu ich ve the gioi thuc vat cung nhu cach cac loai dong vat va thuc vat song hai hoa, tuong tro nhau trong tu nhien. Hieu tu nhien, yeu thien nhien, phat trien Tri thong minh Thien nhien cung se la nen tang cho doi song can bang cua tre ve sau. Diem nhan dac biet trong nhung tac pham cua Oksana Bula chinh la nhung net ve tuoi moi voi sac mau hai hoa, vua ruc ro tuoi vui vua am ap nhe nhang. Bo sach se khong chi la tu lieu kien thuc bo ich ma con co the truyen cam hung tham my hoi hoa cho cac ban nho. Cac bac phu huynh co the bang cach nay hay cach khac, bang sach vo lan thuc nghiem, cho phep con minh duoc tiep can, tim hieu ve doi song tu nhien quanh minh ngay tu bay gio, boi: “Trai dat va bau troi, rung cay va canh dong, ho nuoc va song ngoi, nui non va bien ca, deu la nhung bac thay xuat sac day cho chung ta nhieu dieu hay hon ca sach vo.” – John LubbockMoi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Kateryna Mikhalitsyna , Oksana Bula Nguoi dich: Le Nguyen Thao Phuong Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Tri Viet Ma San pham: 8935086845363 Khoi luong: 198.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26 cm Ngay phat hanh: 05/2018 So trang: 48