Giáo Trình Công Nghệ Ô Tô – Phần Động Cơ

Sách-Tài liệu: Giáo Trình Công Nghệ Ô Tô – Phần Động cơ (Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề) – Tái bản 06/10/2010 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Giáo Trình Công Nghệ Ô Tô – Phần Động cơ (Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề) – Tái bản 06/10/2010, giao trinh cong nghe o to – phan dong co dung cho trinh do trung cap nghe va cao dang nghe – tai ban 06/10/2010

sach giao trinh cong nghe o to - phan dong co (dung cho trinh do trung cap nghe va cao dang nghe) - tai ban 06/10/2010

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ – PHẦN ĐỘNG CƠ (DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ) – TÁI BẢN 06/10/2010

Giáo Trình Công Nghệ Ô Tô – Phần Động cơ (Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề) – Tái bản 06/10/2010 Giáo trình được biên soạn bám sát chương trình khung của Tổng cục dạy nghề đã ban hành, cùng tham khảo nhiều chương trình quốc tế như City & Guilds, chương trình đào tạo của Nakanihon Automotive, tài liệu bảo dưỡng – sửa chữa của Ford, Toyota,…đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo và thực tế sản xuất.

Mục lục Chương 1: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng Bài 1: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí) Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí Bài 3: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện (kiểu màng bơm) Bài 4: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí Bài 5: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống không tải của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 7: Sửa chữa và bảo dưỡng Cơ cấu hạn chế tốc độ của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 8: Sửa chữa và bảo dưỡng Cơ cấu làm đậm của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 9: Sửa chữa và bảo dưỡng Cơ cấu tăng tốc của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng Cơ cấu đóng, mở bướm gió của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 11: Sửa chữa và bảo dưỡng Cơ cấu đóng, mở bướm ga của bộ chế hòa khí hiện đại Bài 12: Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu và bầu lọc Bài 13: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống nhiên liệu và ống nạp ống xả Chương 2: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Điêzen Bài 1: Hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen dùng bơm cao áp tập trung PE Bài 2: Hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen dùng bơm phân phối VE Bài 3: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE Bài 4: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE Bài 5: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp và vòi phun kết hợp Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE Bài 7: Sửa chữa và bảo dưỡng vòi phun cao áp Bài 8: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ điều tốc Bài 9: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ phun sớm Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu, các bầu lọc Bài 11: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống dẫn, ống hút và ống xả Chương 3: Kiểm tra bảo dưỡng ECU và các bộ cảm biến Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động Bài 2: Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng của bộ điều khiển trung tâm và các bộ cảm biến Chương 4: Hệ thống phun dầu Điêzen điện tử Bài 1: Khái quát hệ thống nhiên liệu điêzen EFI Bài 2: Các loại cảm biến và tín hiệu đầu vào Bài 3: Hệ thống phun dầu điêzen EDC thông thường dùng bơm VE Bài 4: Hệ thống phun dầu điêzen EDC dùng ống phân phối Bài 5: Quy trình kiểm tra chẩn đoán hệ thống phun điêzen điện tử Bài 6: Quy trình tháo lắp bơm cao áp Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 460.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 06/2010 Số trang: 336

sach hackers toeic listening actual tests - new toeic edition (kem 1 dia cd)

HACKERS TOEIC LISTENING ACTUAL TESTS – NEW TOEIC EDITION (KÈM 1 ĐĨA CD)

Hackers Toeic Listening Actual Tests – New Toeic Edition (Kem 1 Dia CD) Contents Toeic text 1 Toeic text 2 Toeic text 3 Toeic text 4 Toeic text 5 Toeic text 6 Toeic text 7 Answaer key Scripts New toeic score conversion table Answer. Moi ban don doc Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Minh Tam Ma San pham: 9786048557362 Khoi luong: 506.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21 x 29.7 cm Ngay phat hanh: 10/2011 So trang: 188