Giao Tiếp Trong Quản Lý – Để Tránh Những Lỗi Giao Tiếp Hàng Ngày !

Sách-Tài liệu: Giao Tiếp Trong Quản Lý – Để Tránh Những Lỗi Giao Tiếp Hàng Ngày ! PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Business Edge Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Giao Tiếp Trong Quản Lý – Để Tránh Những Lỗi Giao Tiếp Hàng Ngày !, giao tiep trong quan ly – de tranh nhung loi giao tiep hang ngay , Business Edge

sach giao tiep trong quan ly - de tranh nhung loi giao tiep hang ngay !

GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ – ĐỂ TRÁNH NHỮNG LỖI GIAO TIẾP HÀNG NGÀY !

Giao Tiếp Trong Quản Lý – Để Tránh Những Lỗi Giao Tiếp Hàng Ngày ! Thông tin tác giả Business Edge Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong giao tiếp hàng ngày, một câu hỏi đặt ra là làm sao để những thông điệp mà nhà quản lý đưa ra dưới các dạng khác nhau như lời nói, thư điện tử, thông báo,… được người nhận hiểu một cách chính xác và hành động theo đúng cách mà nhà quản lý mong muốn? Khi đưa ra thông điệp có cần lấy ý kiến phản hồi? Phải quan tâm đến những điều gì khi giao tiếp bằng hình thức nói, viết, lắng nghe và ứng xử? Cuốn sách này là một cuốn cẩm nang hoàn chỉnh giúp bạn trả lời được những câu hỏi trên nhằm giúp bạn trở thành một người có kỹ năng giao tiếp hoàn hảo – một kỹ năng quan trọng của nhà quản lý.

Khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể: Xác định được những lợi ích của việc trở thành một người giao tiếp giỏi Lên các kế hoạch giao tiếp để đạt được kết quả mong muốn Miêu tả được các cách làm thế nào để nói, viết, lắng nghe và ứng xử có hiệu quả hơn trong giao tiếp.

Mục lục: Giới thiệu cuốn sách Phần A: Bản chất của giao tiếp Phần B: Các kỹ năng gửi thông tin: viết và nói Phần C: Kỹ năng nhận lắng nghe Đánh giá kết quả Tóm lược và suy ngẫm.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Business Edge Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974038221 Khối lượng: 230.00 gam Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 11/2007 Số trang: 126

sach ebusiness & ecommerce - quan tri theo chuoi gia tri so

EBUSINESS & ECOMMERCE – QUẢN TRỊ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ SỐ

eBusiness & eCommerce – Quan Tri Theo Chuoi Gia Tri So Thong tin tac gia Andreas Meier Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Henrik Stormer Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Khac voi nhieu cuon sach cung chu de ve kinh doanh dien tu va thuong mai dien tu, “eBusiness & eCommerce” khong chi de cap den ly thuyet ma con chu trong vao tinh ung dung cao cua mo hinh nay, thong qua phan tich nhung trang web, cac so lieu va vi du thuc tien. Cuon sach tap trung vao cac thanh vien cua chuoi gia tri trong Kinh doanh dien tu va Thuong mai dien tu va danh cho nhung phan rieng biet nhu San pham va Dich vu so (eProducts & eServices), Mua hang truc tuyen (eProcurement), Marketing truc tuyen (eMarketing), Hop dong dien tu (eContracting), Phan phoi truc tuyen (eDistribution), Thanh toan dien tu (ePayment), cung nhu Quan ly quan he khach hang truc tuyen (eCustomer Relationship). Ben canh do, cac quy trinh marketing va mua hang, dam phan dien tu, nhung cau hoi bao mat voi chu so, v.v.. cung duoc mo ta ro net. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Andreas Meier , Henrik Stormer Nguoi dich: Nhieu dich gia Nha xuat ban: NXB DH Kinh te Quoc dan Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8936037742847 Khoi luong: 484.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2011 So trang: 296