Giao Tiếp Tiếng Hoa Hiện Đại – 1300 Câu Đàm Thoại Thông Dụng

Sách-Tài liệu: Giao Tiếp Tiếng Hoa Hiện Đại – 1300 Câu Đàm Thoại Thông Dụng (Kèm 1 CD) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Anh Minh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Ngọc TrâmTừ khóa chính sách: Giao Tiếp Tiếng Hoa Hiện Đại – 1300 Câu Đàm Thoại Thông Dụng (Kèm 1 CD), giao tiep tieng hoa hien dai – 1300 cau dam thoai thong dung kem 1 cd, Anh Minh

sach giao tiep tieng hoa hien dai - 1300 cau dam thoai thong dung (kem 1 cd)

GIAO TIẾP TIẾNG HOA HIỆN ĐẠI – 1300 CÂU ĐÀM THOẠI THÔNG DỤNG (KÈM 1 CD)

Giao Tiếp Tiếng Hoa Hiện Đại – 1300 Câu Đàm Thoại Thông Dụng (Kèm 1 CD) Thông tin tác giả Anh Minh Anh Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giao Tiếp Tiếng Hoa Hiện Đại – 1300 Câu Đàm Thoại Thông Dụng (Kèm 1 CD) Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng là giáo trình được biên soạn cho những người muốn tự học tiếng Hoa trong thời gian ngắn.

Với mục đích đó, các bài học được thiết kế từ dễ đến khó và mỗi bài đều có 4 phần: bài khóa, từ mới, chú thích, bài tập.

Các bạn sẽ thấy việc học tiếng Hoa dễ dàng hơn thông qua hệ thống phiên âm Latinh dùng kèm với các bảng thanh mẫu, vận mẫu giải thích cách phiên âm giúp các bạn phát âm rõ ràng và chuẩn xác hơn.

Ngoài ra còn có các bài tập luyện đàm thoại giúp nâng cao khả năng giao tiếp Hán ngữ của các bạn.

Các chủ đề trong các bài khóa được biên soạn theo sát với các tình huống giao tiếp thực tế và thông dụng trong cuộc sống.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Anh Minh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Ngọc Trâm Khối lượng: 340.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 10 x18 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 310

sach he thong ke toan viet nam - che do ke toan doanh nghiep , quyen i - he thong tai khoan ke toan

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP , QUYỂN I – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

He Thong Ke Toan Viet Nam – Che Do Ke Toan Doanh Nghiep , Quyen I – He Thong Tai Khoan Ke Toan Ngay 30/3/2006, Bo truong bo tai chinh da ky quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ban hanh che do ke toan doanh ngheip ap dung cho cac doanhnghiep thuoc moi linh vuc, moi thanh phan kinh te trong ca nuoc tu nam tai chinh 2006, thay the quyet dinh so 1141 TC/QD/CDKt. De giup cho cac doanh nghiep, cac co quan quan ly nha nuoc va dong dao nguoi hoc tap, nghien cuu, thuan tien trong viec su dung va thuc hien che do ke toan doanh nghiep, nha xuat ban tai chinh xuat ban cuon sach che do ke toan doanh nghiep bao gom 5 phan, chia thanh 2 quyen : Quyen 1 : He thong tai khoan ke toan Quyen 2 : Bao cao tai chinh, chung tu, so sach ke toan va so do ke toan chu yeu Noi dung Quyen 1 bao gom: – Quy dinh chung. – Danh muc he thong tai khoan ke toan doanh nghiep. – Giai thich noi dung, ket cau va phuong phap ghi chep tai khoan ke toan. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Quynh Mai Khoi luong: 730.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17×25 cm Ngay phat hanh: 11/2008 So trang: 496 Nhan xet tu khach hang Nhan xet ve HT Tai khoan Ke Toan Viet Nam Boi do van hiep 13/04/2010 21:54:25 ve co ban thi he thong koan toan da phan anh day du cac nghiep vu kinh te phat sinh va no gan lien voi thuc te.khi doc quyen nay toi tu tin hon khi hoc cung nhu cong viec cua toi sau nay! Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (1 nguoi da danh gia) 5.0 5 ★ 1 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()