Giải Toán Vật Lí 11

Sách-Tài liệu: Giải Toán Vật Lí 11 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Văn Thông Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Giải Toán Vật Lí 11, giai toan vat li 11, Lê Văn Thông

sach giai toan vat li 11

GIẢI TOÁN VẬT LÍ 11

Giải Toán Vật Lí 11 Thông tin tác giả Lê Văn Thông Lê Văn Thông Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giải Toán Vật Lí 11: Quyển sách giải bài tập vậtlí 11 theo chủ đề: khác xạ ánh sáng – mắt và dụng cụ quang học được biên soạn theo chương trình vật lí nâng cao lớp 11 từ năm học 2007 – 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Sách được trình bày theo các nội dung: – Kiến thức cần nhớ.

– Phương pháp giải bài tập.

– Bài tập ôn luyện.

Mục Lục: Lời nói đầu Chương 1: Các định luật cơ bản của quang hình học Chương 2: Các dụng cụ quang học.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Văn Thông Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072818647 Khối lượng: 220.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 208

sach he thong van ban huong dan thuc hien phap lenh quang cao

HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

He Thong Van Ban Huong Dan Thuc Hien Phap Lenh Quang Cao Noi Dung: 1.Phap lenh quang cao nam 2001 2.Nghi dinh so 24/2003/ND-CP ngay 13-3-2003 cua Chinh phu 3.Thong tu so 43/2003/TT-BVHTT ngay 16-7-2003 cua Bo van hoa-thong tin 4.Thong tu so 67/2004/TT-BTC ngay 7-7-2004 cua Bo Tai chinh 5.Nghi dinh so 32/1999/ND-CP ngay 05-05-1999 cua Chinh phu 6.Nghi dinh so 31/2001/ND-CP ngay 26-6-2001 cua Chinh phu 7.Nghi dinh so 74/2000/ND-CP ngay 06-12-2000 cua Chinh phu 8.Thong tu lien tich so 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN ngay 14-3-2001 cua Bo Y te, Bo Thuong mai, Bo Van hoa thong tin, Uy ban bao ve va cham soc tre em Viet Nam 9.Quyet dinh so 2557/2002/QD-BYT ngay 04-7-2002 cua Bo truong Bo Y te 10.Thong tu so 12/2002/TT-BYT ngay 23-8-2002 cua Bo Y te 11.Thong tu lien tich so 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngay 12-01-2004 cua lien Bo Van hoa- thong tin- Bo Y te 12.Nghi quyet so 12/2000/NQ-CP ngay 14-8-2000 cua Chinh phu. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 230.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2005 So trang: 200