Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi

Sách-Tài liệu: Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi (Tái Bản 2016) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Anna Gavalda Người dịch: Bằng Quang Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã NamTừ khóa chính sách: Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi (Tái Bản 2016), gia dau do co nguoi doi toi tai ban 2016, Anna Gavalda, Bằng Quang

sach gia dau do co nguoi doi toi (tai ban 2016)

GIÁ ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI ĐỢI TÔI (TÁI BẢN 2016)

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi (Tái Bản 2016) Thông tin tác giả Anna Gavalda Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mười hai truyện ngắn trong tập truyện ngắn đã phác hoạ rõ nét chân dung những con người tràn đầy hy vọng phù phiếm hay mang nỗi thất vọng nặng nề.

Họ không phải là những người hùng, họ chỉ đơn thuần là con người.

Họ không tìm cách thay đổi thế giới.

Chúng ta vẫn gặp họ hàng ngày nhưng không hề chú ý đến họ, không hề để tâm đến gánh nặng tình cảm mà họ đang mang và bỗng nhiên tất cả được hiện diện dưới ngòi bút vô cùng tinh tế của Anna Gavalda.

Thông qua hình ảnh những con người đó, Gavalda đã gián tiếp làm sáng tỏ cuộc sống của chính chúng ta… “Tôi gặp gỡ mọi người.

Tôi quan sát họ.

Tôi hỏi xem buổi sáng họ thức dậy lúc mấy giờ, họ làm nghề gì để sinh sống và chẳng hạn như họ thích ăn món gì tráng miệng.

Tiếp theo đó, tôi nghĩ về họ.

Tôi lại hình dung ra khuôn mặt, đôi bàn tay và thậm chí cả màu sắc đôi tất họ mang dưới chân.

Tôi nghĩ đến họ suốt hang tiếng đồng hồ, thậm chí hàng năm trời, thế rồi một ngày kia, tôi thử viết về họ.” “Đó hầu như không là gì cả, đó thuộc về nghệ thuật vĩ đaị.

Từ lối viết nhẹ nhàng, tuyệt vời và mỉa mai hài hứơc đến lạnh lung tới trái tim đau khổ đã tạo ra những cảm xúc thật khó phai và khiến ta xáo động.

Anna Gavalda, cô ấy thật tuyệt vời.” (Télérama) “Tất cả thật tuyệt vời, chất axít-ăn-mòn-làm-căng-thẳng-thần-kinh trong các tác phẩm của Anna Gavalda.

Nhưng hãy thật cảnh giác, có thể đó là một cô gái phóng túng thất bại nhưng cũng có thể là một cô gái thành công…” Dominique Durand (Canard Enchainé) *** Trích đoạn: “Người đàn ông và người đàn bà đó đang ngồi trong một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài.

Chiếc xe có giá ba trăm hai mươi nghìn quan và, lạ lùng thay, chính là cái giá ghi trên giấy chứng nhận thực đã trả thuế ôtô đã khiến người đàn ông do dự khi ở chỗ đại lý độc quyền.

Gic-lơ bên phải chạy kém.

Chuyện ấy khiến ông ta phát điên.

Thứ hai, ông sẽ nhờ cô thư ký gọi cho salomon.

Ông thoáng nghĩ tới bộ ngực của cô thư ký, nó lép kẹp.

Ông chưa từng ngủ với các cô thư ký riêng.

Làm thế thật tầm thường và ngày nay, làm thế còn khiến chúng ta rất mất nhiều tiền.

Dẫu sao thì ông không còn phản bội vợ nữa, kể từ hôm ông và Antoine Say đùa nhau bằng cách lần lượt tính toán khoản nghĩa vụ cấp dưỡng của mỗi người khi đang chơi dở một ván golf.

Họ đang cho xe chạy về căn nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn.

Một trang trại hết sức xinh xắn ngay gần Angers.

Những tỷ lệ tuyệt vời.

Họ đã mua nó với giá rẻ mạt.

Trái ngược với chi phí sửa sang sau đó…”Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Anna Gavalda Người dịch: Bằng Quang Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã Nam Mã Sản phẩm: 8935235208605 Khối lượng: 286.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 10/2016 Số trang: 280

sach cam nang ve to chuc va hoat dong quyen va trach nhiem danh cho lanh dao, can bo cong doan cap tren co so va co so

CẨM NANG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ VÀ CƠ SỞ

Cam Nang Ve To Chuc Va Hoat Dong Quyen Va Trach Nhiem Danh Cho Lanh Dao, Can Bo Cong Doan Cap Tren Co So Va Co So Thong tin tac gia Dao Thanh Hai Dao Thanh Hai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cam nang ve to chuc va hoat dong quyen va trach nhiem danh cho lanh dao, can bo cong doan cap tren co so va co so (Theo qui dinh moi nhat cua dai hoi Xuat cong doan Viet Nam) (Tap hop den nam 2009) Nghi quyet dai hoi X dang cong san Viet Nam (Ve cong nhan va cong doan – 2008) Nghi quyet dai hoi X cong doan Viet Nam – 2008 Huong dan moi nhat ve quyen, nghia vu, trach nhiem cua cong doan co so va cap tren co so voi chuc nang dai dien va bao ve quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong, cong tac tuyen giao, nu cong, bao ho lao dong, cong tac kiem tra, giam sat, phat trien doan vien cua cong doan co so Nhung quy dinh moi nhat ve can bo cong doan theo quy dinh cua luat cong chuc – 2008 co hieu luc thi hanh 2010 Huong dan moi nhat che do tien luong, tro cap, phu cap, bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep, tinh giam bien che Huong dan moi nhat ve vai tro, quyen va trach nhiem cua to chuc cong doan nganh giao duc – cong doan cac truong hoc. Muc luc: Phan I. Duong loi, chu truong va phuong huong, nhiem vu cua cac cap cong doan thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc Phan II. Nhung quy dinh ve quyen, nghia vu, trach nhiem cua cong doan co so Phan III. Xay dung doi ngu can bo cong doan dap ung yeu cau giai doan hien nay Phan IV. Phuong huong, nhiem vu hoat dong cong doan giao duc Viet Nam, 2008-2013 Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dao Thanh Hai Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1320.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 05/2009 So trang: 574