Financial Accounting

Sách-Tài liệu: Financial Accounting (Song Ngữ Anh – Việt) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Financial Accounting (Song Ngữ Anh – Việt), financial accounting song ngu anh – viet, Nhiều tác giả

sach financial accounting (song ngu anh - viet)

FINANCIAL ACCOUNTING (SONG NGỮ ANH – VIỆT)

Financial Accounting (Song Ngữ Anh – Việt) Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả CONTENTS: CHAPTER 1 ACCOUNTING ENVIRONMENT 1.1 What is Accounting and Accounting Environment.

1.2 The Users of Accounting Information.

1.3 Environmental Impact of Accounting Organizations.

1.4 Developing Accounting Standards.

1.5 Generally Accepted Accounting Principles (Gaap) CHAPTER 2 The Basic Accounting model 2.1 Accounting as an Information System 2.1.1 Financial Position and the Accounting Equation 2.1.2 Effects of Business Transactions on Financial Position 2.1.3 Communications through Financial Statements 2.2 Double-Entry System.

2.2.1 Recognition, Valuation, and Classification.

2.2.2 Account and Double-Entry System.

2.2.3 Recording and Posting Transactions.

2.2.4 Trial Balance 2.3 Measuring Business Income and Adjusting Process 2.3.1 Measuring Issues 2.3.2 Adjusting Process 2.3.3 Adjusted Trial Balance (ATB) 2.4 Completing the Accounting Cycle 2.4.1 Overview of the Accounting Cycle 2.4.2 Closing Entries 2.4.3 Reversing Entries – the Optional First Step in the Next Accounting Period.

40 2.4.4 The worksheet – an accountant’s tool CHAPTER 3 Accounting for Merchandising Operations 3.1 Income Statement for A Merchandising Concern 3.2 Accounting for Revenues from Sales 3.2.1 Gross Sales 3.2.2 Sales Returns and Allowances 3.2.3 Sales Discounts 3.3 Accounting for Cost of Goods Sold 3.3.1 Net Purchases 3.3.2 Accounting for Purchases Returns and Allowances 3.3.3 Freight In 3.4 Accounting for Merchandise Inventory 3.4.1 Periodic Inventory Method 3.4.2 Perpetual Inventory Method 3.5 Accounting for Operating Expenses 3.6 The Work Sheet for a Merchandising Concern 3.6.1 Prepare the Work Sheet under Perpetual Inventory System 3.6.2 Prepare the Work Sheet under Periodic Inventory System CHAPTER 4 ACCOUNTING FOR CURRENT ASSETS 4.1 Accounting for Cash & Cash Equipvalent 4.1.1 Internal Control for Cash 4.1.2 Petty Cash Fund 4.1.2.1 Establishing the Fund 4.1.2.2 Making Payments from the Fund 4.1.2.3 Reimbursing the Fund 4.2 Accounting for Short Term Investments 4.2.1 Classification of Short Term Investments 4.2.2 Held-To-Maturity Securities 4.2.3 Trading Securities 4.2.4 Gains and Losses from Sale of Investments in Securities 4.2.5 Investment on Bonds between Interest Dates 4.3 Accounting for Receivables & Bad Debts 4.3.1 Accounting for Receivables and Bad Debts 4.3.2 Estimating Uncollectible Accounts Expenses 4.3.2.1 Percentage of Net Sales Method 4.3.2.2 Accounts Receivable Ageing Method 4.3.3 Writing off an Uncollectible Accounts 4.3.4 Recovery of an Accounts Receivable Written Off 4.4 Accounting for Notes Receivable 4.4.1 Notes Receivable 4.4.1.1 Receipt of Notes Receivable 4.4.1.2 Calculations for Notes Receivable 4.4.2 Accounting for Notes Receivable 4.4.2.1 Recording Collection on a Note Receivable 4.4.2.2 Recording a Dishonored Note Receivable 4.4.2.3 Discounting a Note 4.4.2.4 End of Period Adjustment for Interest Income 4.5 Pricing the Inventories 4.5.1 Importance of an Accurate Valuation of Inventory to the Financial Statements 4.5.2 Methods of Pricing Inventory at Cost 4.5.2.1 Perpetual Inventory System 4.5.2.2 Periodic Inventory System 4.5.3 Valuing Inventory at the Lower of Cost and Market (LCM) 4.5.3.1 Item-By-Item Method 4.5.3.2 Major Category Method 4.5.4.

Valuing Inventory by Estimation 4.5.4.1 Retail Method of Inventory Estimation 4.5.4.2 Gross Profit Method CHAPTER 5 ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS 5.1.

Characteristic of Long-Term Assets 5.2 Property, Plant, and Equipment 5.2.1 Acquisition Cost of Property, Plant, and Equipment 5.2.2 Accounting for Depreciation 5.2.2.1 Depreciation Methods 5.2.2.2 Depreciation Entry 5.2.2.3 Partial – Year Depreciation 5.2.2.4 Revision of Depreciation Rates 5.2.3 Ordinary and Extraordinary Repairs 5.2.4 Disposal of Depreciable Assets 5.3 Accounting for Natural Resources 5.4 Accounting for Intangible Assets 5.4.1 General of the Intangible Assets 5.4.2 Classification of Intangible Assets 5.5 Control of Plant Assets 5.6 Long-Term Investments 5.6.1 Long-Term Investment in Stocks 5.6.1.1 Cost Method for Short-term Investments and for Long-Term Investments of Less Than 20% 5.6.1.2 The Equity Method for Long-Term Investments of Between 20% and 50% 5.6.2 Long-Term Investment in Bonds.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2020060000541 Khối lượng: 946.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 09/2008 Số trang: 266

sach linh chi huyen dieu

LINH CHI HUYỀN DIỆU

Linh Chi Huyen Dieu Thong tin tac gia Th.s Co Duc Trong Th.s Co Duc Trong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu ngan xua, y hoc phuong Dong voi nhung triet ly sau xa ve con nguoi va van vat, xem con nguoi la mot phan cua the gioi tu nhien. Van vat deu tu mot goc ma ra. Thai cuc sinh luong nghi, luong nghi sinh tu tuong, tu tuong sinh bat quai… mang den cach nhin the gioi xung quanh la can bang dong giua am va duong. Neu am thinh thi duong suy va nguoc lai. Mat can bang am duong doi voi co the con nguoi se sinh ra benh va viec dieu chinh su can bang duoc thuc hien bang nhieu lieu phap, trong do co cac duoc thao. Duoc thao duoc y hoc Phuong Dong ton sung, than thanh hoa chinh la Linh chi, vi thuoc dung dau trong cac vi thuoc va xem la thuong duoc. Linh chi duoc dung tu 2000 nam nay o Trung Quoc va cac nuoc lan can nhung chi de danh cho vua chua. Chi tu hon 30 nam nay khi Youkio Naoi trong thanh cong Linh chi, nhung tac dung ky dieu cua loi nam nay duoc cho la tien thao nay moi duoc lam sang to bang nhung phan tich, nhung thu nghiem hien dai voi su tham gia cua rat nhieu nha khoa hoc khong chi phuong Dong ma ca phuong Tay. Den nay, hon 2000 bao cao khoa hoc ve Linh chi da duoc cong bo tren the gioi. Voi muc dich cap nhat nhung thong tin moi ve Linh chi, chung toi thuc hien tap sach nho nay bang viec tham khao, tong hop cac tu lieuco duoc cung nhu kinh nghiem trong 20 nam qua hoc hoi ve Linh chi, mong dem den cho doc gia nhung thong tin co the can thiet va huu ich. Noi Dung: I. Gioi Thieu 1/ Truyen thuyet 2/ Linh chi la gi? 3/ Sao goi la linh chi ngan nam? II. Ky Thuat trong linh chi. 1/ Trong tren khuc go 2/ Trong bang mat cua go III. Thanh phan hoa hoc va duoc tinh cua linh chi IV. Cong dung cua linh chi. 1/ Dac tinh cua linh chi “Cay gay chong truoc khi nga” 2/ Doi voi benh ung buou 3/ Doi voi benh tim mach 4/ Doi voi benh viem gan 5/ Chong HIV 6/ Hieu qua giam duong huyet 7/ Linh chi tri benh suy nhuoc than kinh 8/ Hieu qua Linh chi doi voi met moi man tinh 9/ Bao tu Linh chi V. Lieu luong, tinh an toan va cach dung. 1/ Mot so loai san pham Linh chi cac nuoc 2/ Cach dung VI. Mot vai cau hoi. 1/ Linh chi hoang dai tot hon Linh chi trong? 2/ Linh chi trong cang to cang tot? Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Th.s Co Duc Trong Nha xuat ban: Nxb Y hoc Nha phat hanh: Nghiem Bich Hoan Khoi luong: 60.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 56