Đông Y Dược Cổ Truyền Việt Nam

Sách-Tài liệu: Đông Y Dược Cổ Truyền Việt Nam PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Thái Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Đông Y Dược Cổ Truyền Việt Nam, dong y duoc co truyen viet nam, Hoàng Thái

sach dong y duoc co truyen viet nam

ĐÔNG Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Đông Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Thông tin tác giả Hoàng Thái Hoàng Thái Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Thay lời tựa Phần thứ nhất: Đông y dược thực nghiệm Chương thứ nhất Bí truyền mạch huyết Phép xem mạch Chẩn mạch yếu quyết Quan bộ vi pháp Điều cốt yếu khi xem tạng phủ Tám mạch đại cương Sự hổ kiến của mạch Hình thể mạch trạng Mạch và bệnh Chương thứ hai Dược tính thông dụng Tìm hiểu tính thuốc Vài điều nên kiêng cử … Phần thứ hai: Nam y dược thực hiện Chương thứ nhất Nam dược tính Lược biên tính chất Những vị thuốc nam, vài loại thực phẩm có dược tính Chương thứ hai Phương pháp trị liệu bệnh ban Bệnh phong tê Bệnh ho Thời khí ẩu tả Bệnh đàn bà Các bệnh linh tinh.

… Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Thái Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Thành Nghĩa Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 12/2007 Số trang: 251

sach cong nghe san xuat ferro (hop kim sat)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT FERRO (HỢP KIM SẮT)

Cong Nghe San Xuat Ferro (Hop Kim Sat) Thong tin tac gia Ngo Tri Phuc Ngo Tri Phuc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguyen Son Lam Nguyen Son Lam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ferro la nguyen lieu quan trong cua luyen thep va gang duc. Tu san xuat nhung loai thep thong thuong den nhung loai thep hop kim, thep chuyen dung, thep dac biet dieu khong the thieu duoc Ferro. Cong Nghe San Xuat Ferro ( Hop Kim Sat ) Giao trinh nay duoc bien soan trong chuong trinh va ke hoach cua Bo mon Luyen kim den va nha truong nham cai tien va hoi nhap quoc te ve dao tao dai hoc. Noi dung nhan manh co ban, hien dai va thiet thuc. Cuon sach duoc dung lam giao trinh va tai lieu tham khao cho nghien cuu sinh, can bo ky thuat o nha may va cac nganh huu quan khac su dung den Ferro. Noi dung: Phan I: Nguyen ly luyen Ferro.( Gom 2 chuong) Phan II: Thiet bi, Thiet ke xuong va xu ly su dung lai phe thai.(Gom 3 Chuong) Phan III: Cong nghe san xuat Ferro.(Gom 13 chuong) Phan phu luc Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ngo Tri Phuc , Nguyen Son Lam Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048962008 Khoi luong: 750.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 06/2006 So trang: 440