Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật

Sách-Tài liệu: Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: TS. Vũ Thị Khánh Vân Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKTTừ khóa chính sách: Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật, dong – tay y chua benh soi mat, TS. Vũ Thị Khánh Vân

sach dong - tay y chua benh soi mat

ĐÔNG – TÂY Y CHỮA BỆNH SỎI MẬT

Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật Thông tin tác giả TS.

Vũ Thị Khánh Vân TS.

Vũ Thị Khánh Vân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật: Trên cơ sở đường lối quán triệt đường lối kết hợp Y học hiện đại và y học cổ truyền, từng bước hiện đại hoá Y học cổ truyền, cuốn sách “Đông – Tây Y Chữa Bệnh Sỏi Mật” được biên soạn dựa trên những kiến thức cơ bản vừa có tính chất kinh điển vừa có tính chất cập nhật về y học hiện đại và y học cổ truyền để bạn đọc tiện liên hệ, kết hợp trong quá trình chẩn trị và tham khảo về phương pháp nghiên cứu.

Trong thời đại y học nói chung và chuyên ngành y học cổ truyền nói riêng phát triển rất nhanh, nghiên cứu y học nhờ vào những thành tựu của các ngành Hoá sinh, Hoá tổ chức, miễn dịch…

nên những hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, điều trị đã tiến bộ và đổi khác rất nhiều.

Mục Lục: Đại cương Chương 1: Quan niệm của y học hiện đại về sỏi mật Đặc điểm sinh lý đường mật Đặc điểm bệnh lý sỏi mật Chẩn đoán sỏi mật Phương pháp điều trị sỏi mật.

Chương 2: Quan niệm của y học cổ truyền về đởm thạch Nhận thức của y học cổ truyền về đởm thạch Cơ chế hình thành đởm thạch Sự phù hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền về bệnh gan, mật – can đởm.

Chương 3: Một số nghiên cứu ứng dụng.

Một số nghiên cứu ở Trung Quốc Một số nghiên cứu ở Việt Nam.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: TS.

Vũ Thị Khánh Vân Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKT Mã Sản phẩm: 8935048970171 Khối lượng: 120.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 04/2007 Số trang: 92

sach dạo sinh tòn - bàn vè trí tuẹ và hạnh phúc

ĐẠO SINH TỒN – BÀN VỀ TRÍ TUỆ VÀ HẠNH PHÚC

Dạo Sinh Tòn – Bàn Vè Trí Tuẹ Và Hạnh Phúc Thong tin tac gia Dai Su Tinh Van Hoa thuong Tinh Van sinh nam 1927, tinh Giang To, Trung Quoc. Thay xuat gia nam 12 tuoi, duoc tho ky la nguoi truyen nhan doi thu 48 cua dong thien Lam Te. Bang hoai bao lon cua cuoc doi minh, hoa thuong Tinh Van da cong hien ca doi de day manh su nghiep hoang … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Dạo Sinh Tòn – Bàn Vè Trí Tuẹ Và Hạnh Phúc Con nguòi khong biét yeu bản than thì khong viẹc gì khong làm, néu quá yeu bản than thì khong thẻ làm duọc viẹc gì cả. Danh tót khong nen nhạn mọt mình, chia cho nguòi dẻ tránh cái hại, bảo toàn duọc than. Tiéng xáu khong nen dảy hét cho nguòi, nhạn mọt phàn mình dẻ duõng súc sáng. Giũ than thẻ khong nen quá sạch sẽ, phải húng chịu mọi ué bản Xủ sụ khong nen quá phan minh, phải bao dung mọi hièn ngu tót xáu … Cuón sách “Dạo Sinh Tòn – Bàn Vè Trí Tuẹ Và Hạnh Phúc” của Dại Su Tinh Van dã và dang gán két hàng triẹu trái tim của mọi giai tàng trong xã họi lại vói nhau thong qua lòi dạy của dúc Phạt và khảng dịnh duọc mình trong viẹc mang dén lọi ích cho Phạt giáo thé giói nói chung và Phạt giáo Dài Loan nói rieng. Dại su dã khai sáng và rát vĩ dại khi mang tinh hoa Phạt giáo dén vói cuọc dòi bàng chính cong trình xay dụng và hoàng duong chánh pháp, khảng dịnh vị thé vo cùng quan trọng của Phạt giáo tren toàn thé giói, cho thé hẹ mai sau trí tuẹ, tình yeu thuong, sụ hy sinh, lòng nhiẹt huyét, hoài bão lam dep cuọc dòi, dem lại nguòn an lạc thiét thục cho mọi nguòi trong cuọc sóng rói ren dày hẹ lụy này ! Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dai Su Tinh Van Nguoi dich: Hai Trièu Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Thoi Dai Ma San pham: 8935081112149 Khoi luong: 308.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 05/2013 So trang: 316