Đoạn Kết Thời Lê Sơ

Sách-Tài liệu: Đoạn Kết Thời Lê Sơ (Tập 40) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Bạch Đằng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Đoạn Kết Thời Lê Sơ (Tập 40), doan ket thoi le so tap 40, Trần Bạch Đằng

sach doan ket thoi le so (tap 40)

ĐOẠN KẾT THỜI LÊ SƠ (TẬP 40)

Đoạn Kết Thời Lê Sơ (Tập 40) Thông tin tác giả Trần Bạch Đằng Trần Bạch Đằng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tập sách giới thiệu sơ lược nguyên nhân căn bản nhất, sâu xa nhất dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Lê.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Bạch Đằng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 100.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 80

sach van tru bat dinh

VẬN TRÙ BẤT ĐỊNH

Van Tru Bat Dinh Thong tin tac gia Nguyen Nhu Phong Nguyen Nhu Phong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Van tru hoc la Khoa hoc quan ly, van dung cac phuong phap cua khoa hoc hien dai trong cac van de ra quyet dinh trong cac he thong quan ly lon va phuc tap, bao gom con nguoi, may moc, nguyen vat lieu, tien bac, voi cac rang buoc nhat dinh, voi muc tieu giup nha quan ly ra quyet dinh tot hon, giai quyet van de hieu qua hon. Van tru bat dinh ho tro ra quyet dinh trong moi truong bat dinh va dua vao cac ly thuyet bat dinh nhu ly thuyet xac suat, ly thuyet tap mo, ly thuyet kha nang, logic mo. Van tru bat dinh bao gom hai phan Van tru ngau nhien va Van tru mo voi noi dung 11 chuong, bao gom: Chuong 1: Van tru bat dinh Phan A: Van tru ngau nhien Chuong 2: Ra quyet dinh ngau nhien Chuong 3: Mo hinh tai sinh Chuong 4: Mo hinh Markov Chuong 5: Mo hinh quyet dinh Markov Chuong 6: Moi hinh sap hang Phan B: Van tru mo Chuong 7: Ly thuyet tap mo Chuong 8: Ly thuyet kha nang Chuong 9: Logic mo Chuong 10: Ra quyet dinh mo Chuong 11: Mot so mo hinh van tru mo Phu luc: Mot so thuat ngu tieng Anh Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Nhu Phong Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Khoi luong: 280.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2009 So trang: 287