Đỗ MụC

Sách-Tài liệu: Đỗ Mục PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Lê Văn Đình Người dịch: Ngô Như Sâm Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Cửu ĐứcTừ khóa chính sách: Đỗ Mục, do muc, Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

sach dõ mục

ĐỖ MỤC

Đỗ Mục Đỗ Mục – Nhà Thơ Tài Hoa Vãn Đường (Bình Luận – Giai Thoại) Đỗ Mục (803-852), nhà thơ Đường, tự là Mục Chí, hiệu Phàn Xuyên, người huyện Vạn Niên, Kinh Triệu, Thiểm Tây (Trung Quốc).

Đỗ tiến sĩ năm 828 đời Đường Văn Tông.

Làm quan từ chức Tiết độ sứ Hoài Nam, Giám sát Ngự sử tại Lạc Dương.

Sau bị đổi làm Thứ sử Hoàng Châu.

Về triều, làm Khảo công lang, Tri chế cáo, rồi làm Trung thư xá nhân.

Ông là tác giả bài A Phòng cung phủ nổi tiếng.

Mục lục: Lời dẫn của người biên dịch – Giai thượng phùng hữu nhân – Đề Ô Giang đình – Giang Nam xuân tuyệt cú – Trương Hảo Hảo thi tịnh tự – Gia tại thành nam – Cửu nhật Tề Sơn đăng cao – Ngụ đề – Lữ túc – Chu Pha tuyệt cú – Đề Kính Ái tự lâu – Tương Dương tuyết dạ cảm hoài – Tặng biệt, nhị thủ Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Người dịch: Lê Văn Đình , Ngô Như Sâm Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Cửu Đức Mã Sản phẩm: 8936065581296 Khối lượng: 462.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15 x 22 cm Ngày phát hành: 11/2013 Số trang: 344

sach bo sach ren luyen tri thong minh - tro choi tu duy 2-3 tuoi (tap 3)

BỘ SÁCH RÈN LUYỆN TRÍ THÔNG MINH – TRÒ CHƠI TƯ DUY 2-3 TUỔI (TẬP 3)

Bo Sach Ren Luyen Tri Thong Minh – Tro Choi Tu Duy 2-3 Tuoi (Tap 3) Lien quan den viec ren luyen tu duy cho tre, nhieu bac phu huynh con chua biet rang : * Ren luyen tu duy co he thong co tac dung trong viec tang cuong lien ket cac te bao than kinh, nang cao kha nang nhan thuc. * Khoa hoc da chung minh, tri thong minh bam sinh co xu huong giam dan theo thoi gian tu sau khi tre sinh ra. Do do tre can ren luyen tu duy thuong xuyen de bu dap cho su suy giam do, giup tri thong minh cua tre khong ngung nang cao va phat trien. * Nang luc tu duy la nang luc trung tam co the giup tre hinh thanh cac nang luc thuc te khac nhu nang luc hoc tap, kha nang suy nghi, nang luc sang tao va giai quyet van de … Bo sach: “TRO CHOI TU DUY” , voi noi dung la nhung cau trac nghiem theo tieu diem, nhung cau hoi kich thich tinh tu duy logic, sang tao, nhung bai tap giup tre xay dung ky nang, su kheo leo, tinh chinh xac va ren luyen tinh kien tri… Cau truc sach se thien ve tung mang nao rieng biet khien viec phu huynh muon bo tro cho tre de dang hon rat nhieu.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nguoi dich: Hai Au Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: iBook Ma San pham: 8936120920473 Khoi luong: 88.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2018 So trang: 28