Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối

Sách-Tài liệu: Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối (Pretty Girl Là Con Gái…) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Orangetoon, Hye-young Baek Người dịch: Dương Thanh Hoài Người dịch: Đỗ Thanh Hằng Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ NữTừ khóa chính sách: Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối (Pretty Girl Là Con Gái…), diem so tang vun vut – cach hoc dat diem tuyet doi pretty girl la con gai…sách tranh truyện, sách thiếu nhi, Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối , Orangetoon, Hye-young Baek, Dương Thanh Hoài, Đỗ Thanh Hằng

sach diem so tang vun vut - cach hoc dat diem tuyet doi (pretty girl la con gai...)

ĐIỂM SỐ TĂNG VÙN VỤT – CÁCH HỌC ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI (PRETTY GIRL LÀ CON GÁI…)

Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối (Pretty Girl Là Con Gái…) Thông tin tác giả Orangetoon Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hye-young Baek Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Điểm Số Tăng Vùn Vụt – Cách Học Đạt Điểm Tuyệt Đối (Pretty Girl Là Con Gái…) là cuốn tranh truyện giúp các em trở thành những cô bé học hành giỏi giang một cách dễ dàng và thú vị.

Các cô nàng xinh đẹp muốn học giỏi ơi! Các cô nàng muốn đạt 10 điểm tuyệt đối ơi! Các ấy muốn học giỏi nhưng lại mông lung không biết phải làm thế nào ư? Chỉ cần nghe thấy tiếng “học” là căng thẳng ư? Nếu vậy thì các ấy cùng đọc cuốn truyện này đi nhé! Nó sẽ giúp các ấy dễ dàng trở thành những cô nàng giỏi giang và thú vị, những cô nàng xinh đẹp học giỏi xuất sắc luôn nhé! Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Orangetoon , Hye-young Baek Người dịch: Dương Thanh Hoài , Đỗ Thanh Hằng Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ Mã Sản phẩm: 9786045642375 Khối lượng: 330.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17.2 x 21.4 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 174

sach huong dan thuc hanh he thong tai khoan ke toan doanh nghiep (theo cac chuan muc va che do ke toan, thuc hien tu 30/03/2005)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (THEO CÁC CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỰC HIỆN TỪ 30/03/2005)

Huong Dan Thuc Hanh He Thong Tai Khoan Ke Toan Doanh Nghiep (Theo Cac Chuan Muc Va Che Do Ke Toan, Thuc Hien Tu 30/03/2005) Thong tin tac gia TS. Nguyen Phuong Lien TS. Nguyen Phuong Lien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Thuc Hanh He Thong Tai Khoan Ke Toan Doanh Nghiep (Theo Cac Chuan Muc Va Che Do Ke Toan, Thuc Hien Tu 30/03/2005). + Ke toan tai chinh va he thong tai khoan ke toan. + Nhung van de co ban ve tai khoan va he thong tai khoan ke toan doanh nghiep. + Khai niem, tieu chuan, phan loai, danh gia, thoi diem ghi nhan Tai san, No phai tra, Von chu so huu, Chi phi va thu nhap. + Huong dan tong quat chuong trinh ke toan hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep va vi du minh hoa. + Huong dan ke toan Tai san, No phai tra, Von, Qua trinh hoat dong kinh doanh, Chi phi va Thu nhap cua doanh nghiep, theo cac chuan muc, che do ke toan, va cac chinh sach tai chinh, thue. + Thong tu huong dan thuc hien chuan muc ke toan dot 3 ngay 30/03/2005. + Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ve viec ban hanh va cong bo sau (06) chuan muc ke toan (dot 4). Thong tin chi tiet Tac gia: TS. Nguyen Phuong Lien Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 1230.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 06/2005 So trang: 760