Di Truyền Học Và Học Thuyết Tiến Hoá Sinh Học Lớp 11 Và 12 – Tập 2

Sách-Tài liệu: Di Truyền Học Và Học Thuyết Tiến Hoá Sinh Học lớp 11 Và 12 – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Thành Hổ Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Di Truyền Học Và Học Thuyết Tiến Hoá Sinh Học lớp 11 Và 12 – Tập 2, di truyen hoc va hoc thuyet tien hoa sinh hoc lop 11 va 12 – tap 2, Phạm Thành Hổ

sach di truyen hoc va hoc thuyet tien hoa sinh hoc lop 11 va 12 - tap 2

DI TRUYỀN HỌC VÀ HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ SINH HỌC LỚP 11 VÀ 12 – TẬP 2

Di Truyền Học Và Học Thuyết Tiến Hoá Sinh Học lớp 11 Và 12 – Tập 2 Thông tin tác giả Phạm Thành Hổ Phạm Thành Hổ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Di Truyền Học Và Học Thuyết Tiến Hoá Sinh Học lớp 11 Và 12 – Tập 2 gồm 400 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo nội dung sách Sinh học lớp 11 và 12, trình bày những kiến thức căn bản về di truyền và học thuyết tiến hóa sinh học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự sống và các tính trạng di truyền của con người.

Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp trắc nghiệm nhằm giúp các em học sinh tự học và ôn thi theo phương pháp mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định – thi trắc nghiệm.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Thành Hổ Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 250.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 08/2007 Số trang: 160

sach chien luoc marketing hoan hao (tai ban 2018)

CHIẾN LƯỢC MARKETING HOÀN HẢO (TÁI BẢN 2018)

Chien Luoc Marketing Hoan Hao (Tai Ban 2018) Thong tin tac gia William M. Luther William M. Luther cuu pho chu tich cua Grey Quang cao, la mot nha quan ly noi tieng, chuyen gia tu van tiep thi va hoi thao. Ong chuyen ve viec lap ke hoach chien luoc, quan ly ban hang, phat trien san pham moi, quang cao, va xuc tien ban hang. Ong la tac gia cua … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Chien Luoc Marketing Hoan Hao la cuon cam nang cho nhung chien luoc gia marketing tiep can voi su ra doi cua chien luoc kinh doanh tai Web 2.0 nhu Cong cu Tim kiem Toi uu hoa, mang xa hoi, Pay-Per Click, v.v… Bang cach tra loi cac cau hoi trong moi chuong, doc gia se xac dinh cac muc tieu tiep thi cua minh va trien khai cac chien luoc cu the cho tung giai doan cua chu ky tiep thi, tu phan tich canh tranh va thi truong de lap ke hoach, ngan sach, phat trien thuong hieu, va quan ly. Viec nghien cuu truong hop va cac vi du tu nhung thanh cong thuong hieu lon trong muoi nam qua, Chien Luoc Marketing Hoan Hao chac chan se rat thiet thuc voi chien luoc tiep thi tai nguyen san co. Hoan thanh voi quyen truy cap vao phan mem truc tuyen duoc cung cap tren trang web cua cuon sach de ho tro trong viec ra quyet dinh, gia ca, tinh toan ngan sach, du bao doanh so ban hang, va nhieu hon nua. Ban doc se hoc duoc cach: • Phan tich thi truong cua cong ty, canh tranh, kinh doanh, va khach hang • Chon thi truong co loi nhuan. • Cach ly the manh kinh doanh quan trong. • Xay dung mot nhan cach thuong hieu. • Hanh dong ve chien luoc. • Thu thap phan hoi bang cach su dung cac muc tieu do luong va nghien cuu thi truong. Cho du ban la mot chien luoc gia marketing giau kinh nghiem hoac moi lan dau tao ra mot ke hoach tiep thi, cuon sach nay se giup ban can nhac duoc dieu huong cua moi truong marketing moi. Chien Luoc Marketing Hoan Hao co nhung phan tuong tac cau hoi va cau tra loi huu ich dua tren cac chuong trinh khuyen mai ban hang, quan he cong chung, giup quan ly toan bo ke hoach tiep thi cua ban.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: William M. Luther Nguoi dich: Hong Hanh Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8935251411805 Khoi luong: 374.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2018 So trang: 348