Đạt Chất Lượng Bằng Các Phương Pháp Và Công Cụ Nào?

Sách-Tài liệu: Đạt Chất Lượng Bằng Các Phương Pháp Và Công Cụ Nào? PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhóm Tác Giả Của Business Edge Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Đạt Chất Lượng Bằng Các Phương Pháp Và Công Cụ Nào?, dat chat luong bang cac phuong phap va cong cu nao, Nhóm Tác Giả Của Business Edge

sach dat chat luong bang cac phuong phap va cong cu nao?

ĐẠT CHẤT LƯỢNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NÀO?

Đạt Chất Lượng Bằng Các Phương Pháp Và Công Cụ Nào? Thông tin tác giả Nhóm Tác Giả Của Business Edge Nhóm Tác Giả Của Business Edge Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Làm thế nào để có thể kiểm soát chất lượng trong khi vẫn duy trì thế cạnh tranh trên thương trường? là điều mà rất nhiều người quản lý doanh nghiệp luôn tự hỏi.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ có cơ hội để khám phá các khía cạnh của việc thực hiện chất lượng, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cũng như các kỹ thuật và các công cụ sử dụng trong kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp của bạn.

Tất cả điều này sẽ giúp bạn duy trì thế cạnh tranh của doanh nghiệp! Khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có thể: Giải thích được bốn nguyên lý cơ bản của một hệ thống quản lý chất lượng; Mô tả các bước của quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; Thực hiện các phép tính xác suất và thống kê đơn giản có liên quan đến kiểm soát chất lượng; Trình bày các kỹ thuật kiểm soát quá trình bằng thống kê; Giải thích ý nghĩa và cách thức áp dụng các công cụ thống kê cơ bản vào việc kiểm soát chất lượng.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhóm Tác Giả Của Business Edge Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974028895 Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 11/2007 Số trang: 146

sach so tay thay thuoc thu y - tap 1: benh ho hap thuong gap o gia suc, gia cam va ky thuat phong tri

SỔ TAY THẦY THUỐC THÚ Y – TẬP 1: BỆNH HÔ HẤP THƯỜNG GẶP Ở GIA SÚC, GIA CẦM VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ

So Tay Thay Thuoc Thu Y – Tap 1: Benh Ho Hap Thuong Gap O Gia Suc, Gia Cam Va Ky Thuat Phong Tri Trong nhung nam gan day, dich benh trong dan vat nuoi o nuoc ta co chieu huong gia tang, dien bien phuc tap mac du cong tac thu y da duoc Bo Nong Nghiep va Phat trien nong thon va nganh Thu y dac biet chu trong va tang cuong. Nguyen nhan cua hien tuong tren la: thoi tiet va khi hau thoi gian qua co nhung thay doi khong binh thuong; dieu kien chan nuoi chuyen tu chan nuoi don le sang chan nuoi sang chan nuoi voi quy mo lon hon, trong khi cac dieu kien bao ve suc khoe cho vat nuoi con nhieu bat cap. Do vay, dich benh o vat nuoi da xay ra kha pho bien, gay nhieu ton that ve kinh te cho nguoi chan nuoi. Cuon sach “So tay thay thuoc Thu y” nham cung cap nhung kien thuc co ban va cap nhat ve nhung benh quan trong pho bien o vat nuoi nuoc ta, trong do co mot so benh moi va ky thuat, kinh nghiem chan doan phong tri benh cho can bo thu y co so va nguoi chan nuoi nham nang cao hieu biet ve dich benh o vat nuoi trong dieu kien hien nay de bao ve tot suc khoe cua dan vat nuoi. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Nong Nghiep Nha phat hanh: Nxb Nong Nghiep Ma San pham: 8936032943768 Khoi luong: 220.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15×21 cm Ngay phat hanh: 03/2010 So trang: 180