Danh Mục & Thuế Suất Đối Với Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013

Sách-Tài liệu: Danh Mục & Thuế Suất Đối Với Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Danh Mục & Thuế Suất Đối Với Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013, danh muc & thue suat doi voi hang hoa xuat – nhap khau 2013, Bộ Tài Chính

sach danh muc & thue suat doi voi hang hoa xuat - nhap khau 2013

DANH MỤC & THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU 2013

Danh Mục & Thuế Suất Đối Với Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013 Thông tin tác giả Bộ Tài Chính Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Danh Mục & Thuế Suất Đối Với Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013 Để thực hiện việc cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 có bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản: sửa đổi, bổ sung Danh mục tại Chương 98; sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng).

Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản quy định thủ tục và hướng dẫn thực hiện mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, như: Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015; Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015; Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014; Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.

Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu 2013” .

* Cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: – Biểu thuế xuất khẩu – Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Mã hàng Mô tả hàng hoá Đơn vị tính Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Biểu thuế nhập khẩu thông thường Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN (ATIGA) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA) Biểu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206509687 Khối lượng: 2200.00 gam Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 20.5 x 29.5 cm Ngày phát hành: 02/2013 Số trang: 912

sach huong dan tu hoc toan - lop 1 - tai ban 09/12/2012

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN – LỚP 1 – TÁI BẢN 09/12/2012

Huong Dan Tu Hoc Toan – Lop 1 – Tai ban 09/12/2012 Thong tin tac gia Nhom Su Pham VHP Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Tu Hoc Toan – Lop 1 Nham giup cac em hoc sinh co the tu on luyen kien thuc va cac bac phu huynh co them tai lieu huong dan hoc tot mon Toan cho con em minh, chung toi bien soan quyen “Huong dan tu hoc Toan – Lop 1” voi muc tieu cu the sau: – Giup cac em hoc sinh hoc truoc hoac on tap lai kien thuc trong SGK, qua do cac em tiep thu bai nhanh va tot hon. – Giup cac bac phu huynh co tai lieu de huong dan con em minh hoc tot. Muc luc: Chuong 1: Cac so den 10 – Hinh vuong, tron, tam giac Chuong 2: Phep cong, phep tru trong pham vi 10 Chuong 3: Cac so trong pham vi 100 – Do do dai – Giai bai toan Chuong 4: Phep cong, phep tru trong pham vi 100 – Do thoi gian Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhom Su Pham VHP Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Cong ty TNHH TM DV VHP Khoi luong: 154.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 120