Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 Năm (1930-2020) Những Chặng Đường Lịch Sử Vẻ Vang

Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 Năm (1930-2020) Những Chặng Đường Lịch Sử Vẻ Vang PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Lịch sử thể loại Lịch Sử Việt Nam Công ty phát hành Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam Ngày xuất bản 03-2020 Loại bìa Bìa mềm Số trang 524

đảng cộng sản việt nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang PDF EPUB EBOOK

Anh sách Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 Năm (1930-2020) Những Chặng Đường Lịch Sử Vẻ Vang

Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 Năm (1930-2020) Những Chặng Đường Lịch Sử Vẻ Vang Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước.

Với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó keo sơn với nhân dân; Đảng là ngọn cờ tập hợp lực lượng toàn dân tộc phấn đấu vì sự sống còn của dân tộc, vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong 90 năm qua (1930-2020), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; giữ vững, phát huy vai trò tiên phong và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tế đất nước, đặc điểm mới của thời đại.

Cùng với sự vận động không ngừng của lịch sử, Đảng đã từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ tháng lợi này đến tháng lợi khác, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) – Những chặng đường lịch sử vẻ vang để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 9 thập niên qua.

Nội dung cuốn sách bao gồm 6 chương: – Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

– Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

– Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà (1954-1975).

– Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986).

– Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng (1986-1996).

– Chương VI: Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1996-2020).

Lịch sử 90 năm hoạt động lãnh đạo và trưởng thành của Đảng là một đề tài rộng lớn, trong phạm vi một cuốn sách khó phản ánh đầy đủ nội dung và không khỏi hạn chế, thiếu sót, Nhà xuất bản và các tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF đảng cộng sản việt nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang

Ảnh trang sau sách Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 Năm (1930-2020) Những Chặng Đường Lịch Sử Vẻ Vang

đàng trong thời chúa nguyễn - kinh tế, văn hóa, xã hội PDF EPUB EBOOK

Anh sách Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Kinh Tế, Văn Hóa, xã Hội

Bức tranh kinh tế Đàng Trong được 15 tác giả quan tâm tìm hiểu và công bố.

Đó là những thành tựu nghiên cứu mới về khẩn hoang miền Đông và miền Tây Nam Bộ trước và sau năm 1698; tình hình ruộng công bao gồm ruộng đất công làng xã và ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lý cũng có những kết quả mới qua việc nghiên cứu tại vùng đất Thuận Quảng, nơi có lịch sử khai phá lâu đời từ thời Lý – Trần và cũng là đất căn bản của chúa Nguyễn.

Tại đây, có nhiều quan đồn điền và quan điền trang, đặc biệt là xuất hiện loại ruộng nghênh hôn, như là một loại tài sản hồi môn dành cho các công nương của chúa.

Cùng với khẩn hoang, hoạt động thủy lợi và sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong cũng được phát triển, đặc biệt là tại Nam Bộ, trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Đàng Trong.

Thủ công nghiệp Đàng Trong cũng có bước phát triển mới, không những cung cấp hàng hóa xuất khẩu như đường, đồ gốm, tơ lụà còn tạo ra các sản phẩm mới như chế tạo đồng hồ, kính thiên lý.

Đáng chú ý là nghề đúc đồng.

Dưới sự điều hành của kỹ thuật gia João da Cruz, gười Bồ Đào Nha, xưởng đúc đồng của chúa Nguyễn ở Huế đã chế tạo được nhiều đại bác hiện đại của Phương Tây, đã sử dụng trong cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn và nhiều chiếc vạc đồng được đúc dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, nay còn được trưng bày tại Đại Nội Huế.

Dựa trên sự phát triển của hàng hóa và giao thông đường thủy đã tạo nên một thế mạnh về kinh tế thương nghiệp của Đàng Trong đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố.

Các tác giả đã cung cấp bức tranh thương nghiệp của các vùng miền như Hội An, các thương cảng ở Nam Bộ, vùng thượng nguồn sông Bồ qua các thời chúa và nhấn mạnh về vai trò của chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

Các công trình công bố cũng chú trọng về các hoạt động ngoại thương của Đàng Trong với Nhật Bản, Phương Tây và Trung Quốc.

Vấn đề xã hội và văn hóa có bảy tham luận trình bày về sự đa dạng của dân cư Đàng Trong có nguồn gốc là người bản địa tại chỗ như người Chăm, người Khmer, các dân tộc thiểu số và quá trình di dân, sinh tụ đã tạo thành một cộng đồng dân cư mang tính đa chủng tộc và văn hóa đã ảnh hưởng đến phân bố dân cư và tập quán sản xuất.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF đàng trong thời chúa nguyễn - kinh tế, văn hóa, xã hội

Ảnh trang sau sách Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Kinh Tế, Văn Hóa, xã Hội