Dân Số Thế Giới – 6.5 Tỉ Người Và Sẽ Là Bao Nhiêu Trong Tương Lai?

Sách-Tài liệu: Dân Số Thế Giới – 6.5 Tỉ Người Và Sẽ Là Bao Nhiêu Trong Tương Lai? PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Catherine Rollet Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Dân Số Thế Giới – 6.5 Tỉ Người Và Sẽ Là Bao Nhiêu Trong Tương Lai?, dan so the gioi – 6.5 ti nguoi va se la bao nhieu trong tuong lai, Catherine Rollet

sach dan so the gioi - 6.5 ti nguoi va se la bao nhieu trong tuong lai?

DÂN SỐ THẾ GIỚI – 6.5 TỈ NGƯỜI VÀ SẼ LÀ BAO NHIÊU TRONG TƯƠNG LAI?

Dân Số Thế Giới – 6.5 Tỉ Người Và Sẽ Là Bao Nhiêu Trong Tương Lai? Thông tin tác giả Catherine Rollet Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách giúp bạn tìm hiểu phần nào các vấn đề về dân số thế giới, từ sự phân bố dân cư, sự di cư, tuổi thọ, tỷ lệ sinh…

đến các dự đoán về sự ổn định của dân số thế giới trong tương lai.

Sách có hình ảnh, bản đồ, biểu đồ minh họa cho phần nội dung.

Gồm 6 chương: 6,5 tỉ người Cuộc cách mạng hay sự chuyển tiếp dân số? Sống thọ hơn Sinh hay không sinh? Sự di dân: Mặc khác của toàn cầu hóa Tiên đoán và không thể tiên đoán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Catherine Rollet Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974100171 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20 cm Ngày phát hành: 03/2011 Số trang: 166

sach bai tap va loi giai co hoc

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CƠ HỌC

Bai Tap Va Loi Giai Co Hoc Thong tin tac gia Yung-Kuo Lim Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Lam bai tap la mot viec tat yeu va quan trong trong qua trinh hoc Vat ly nham cung co ly thuyet da hoc va trau doi ki nang thuc hanh. Trong cuon Co hoc co 410 bai tap va loi giai: Co hoc Newton (272 bai), co hoc giai tich (84 bai), thuyet tuong doi hep (54 bai). Hau het cac bai chon dua vao cuon sach nay deu phu hop voi chuong trinh vat ly bac dai hoc va sau dai hoc cua chuyen nganh Co hoc. Ngoai ra, mot so ket qua nghien cuu gan day cung duoc dua vao cuon sach nay, nham giup nguoi hoc khong chi nam bat ly thuyet co ban ma con co the van dung kien thuc co ban mot cach sang tao vao viec hoc tap va nghien cuu. Muc luc: Phan 1: Co hoc Newton Dong hoc chat diem (1001 – 1108) Dong hoc cua he cac chat diem (1109 – 1144) Dong luc hoc vat ran (1145 – 1223) Dong luc hoc cac cac vat bien dang duoc (1224 – 1272) Phan 2: Co hoc giai tich Cac phuong trinh Lagrange (2001 – 2027) Cac dao dong nho (2028 – 2067) Cac phuong trinh chinh tac Hamuilton (2068 – 2084) Phan 3: Thuyet tuong doi hep Thuyet tuong doi hep (3001 – 3054) Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Yung-Kuo Lim Nguoi dich: Nhieu dich gia Nha xuat ban: NXB Giao Duc Nha phat hanh: CTCP Sach Dich Ma San pham: 8934980009710 Khoi luong: 946.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 722 Nhan xet tu khach hang hay qua Boi giang lau 08/07/2011 11:11:02 thich sach nay Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (1 nguoi da danh gia) 5.0 5 ★ 1 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()