Dẫn Luận Về Foucault

Sách-Tài liệu: Dẫn Luận Về Foucault PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Gary Gutting Người dịch: Thái An Người dịch: Trịnh Huy Hóa Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Dẫn Luận Về Foucault, dan luan ve foucault, Gary Gutting, Thái An, Trịnh Huy Hóa

sach dan luan ve foucault

DẪN LUẬN VỀ FOUCAULT

Dẫn Luận Về Foucault Thông tin tác giả Gary Gutting Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ mỹ học đến hệ thống hình phạt, từ sự điên rồ và nền văn minh đến lịch sử tính dục, các tác phẩm sách của Michel Foucault (1926-1984) đã tác động mạnh mẽ đến tư duy hiện đại cuối thế kỷ XX.

Foucault cũng không chỉ là một ngôi sao sáng trong nền triết học hiện đại thế giới.

Bỏ qua tất cả những nồng nhiệt của báo chí và sự sôi nổi của tiếp nhận tư tưởng Foucault về chính trị và xã hội (nhất là các tư tưởng và hành động vì xã hội kỷ cương), những ồn ào mà bản thân Foucault cũng từng kinh sợ, vẫn còn một Foucault khác.

Một Foucault với những tư tưởng độc đáo, một Foucault chưa từng dẫm lên chân ai trong suốt chặng đường tri thức.

Một Foucault dám nghĩ khác, nghĩ rộng, thậm chí nghĩ đến tất cả.

Có một năng lượng Foucault mạnh mẽ trong suy tư, những khám phá, những gợi ý mang ý nghĩa to lớn cho bất kỳ con người hiện đại nào muốn suy nghĩ về lịch sử, triết học, y học và kiến thức.

Tuy nhiên, những tác phẩm của ông cũng nổi tiếng là khó đọc và khó hiểu không kém gì ảnh hưởng rộng lớn của chúng.

Cuốn sách Dẫn Luận Về Foucault cung cấp một giới thiệu hấp dẫn về các tư tưởng của Michel Foucault trong văn học, chính trị, lịch sử và triết học, khám phá một loạt chủ đề quan trọng vốn thu hút bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về nhân dạng, tri thức, và quyền lực trong xã hội hiện đại.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Gary Gutting Người dịch: Thái An , Trịnh Huy Hóa Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935074111647 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 216

sach tam lý và huán luyẹn - co cáu và nang dọng

TÂM LÝ VÀ HUẤN LUYỆN – CƠ CẤU VÀ NĂNG ĐỘNG

Tam Lý Và Huán Luyẹn – Co Cáu Và Nang Dọng Thong tin tac gia A. Cencini Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Manenti Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Con nguòi nọi tam Chúng ta hãy bát dàu vói mọt nhạn xét tỏng quát: Néu chúng ta mỏ mát và nhìn kỹ, chúng ta có thẻ có ngay mọt vài thong tin so khỏi vè con nguòi. Thú nhát, con nguòi là mọt hũu thẻ có nhu càu tren bình diẹn thẻ lý, xã họi và trí tuẹ(chuong 1). Thú hai, doi lúc con nguòi mọt cách chủ ý, doi lúc thì thiéu suy nghĩ và khong biét tại sao mình hành dọng nhu thé(chuong 2). Thú ba, ngay cả khi quyét dịnh và hành dọng vì xác tín hay chỉ dụa tren cảm xúc, cảm nghĩ (chuong 3). Chúng ta tụ hỏi tại sao con nguòi hành dọng nhu thé và ròi hãy xem xét nọi tam dẻ tìm ra nguyen nhan mà chúng ta sẽ tháy con nguòi duọc thúc dảy bỏi hai nguòn nang lục ben trong (chuong 4). Hai nguòn nang lục này gán lièn vói cáu trúc của bản ngã túc là trung tam dièu khiẻn dòi sóng tam linh con nguòi (chuong 5). Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: A. Cencini , Manenti Nguoi dich: Lm. Ngyẽn Ngọc Kính Nha xuat ban: Nxb Phuong Dong Nha phat hanh: Hoang Mai Ma San pham: 8935213701005 Khoi luong: 500.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 11/2011 So trang: 531