Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí

Sách-Tài liệu: Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hải Yến Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Tân ViệtTừ khóa chính sách: Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí, dam thoai tieng hoa giai tri, Hải Yến

sach dam thoai tieng hoa giai tri

ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA GIẢI TRÍ

Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí Thông tin tác giả Hải Yến Hải Yến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giao tiếp và diễn đạt tốt các ý tưởng ở các tình huống khác nhau là điều cần thiết trong cuộc sống.

Sách bắt đầu với phần giới thiệu, hướng dẫn các âm và cách phát âm cũng như các mẫu câu đơn giản.

Sau đó là 14 bài học với nhiều tình huống khác nhau như: Đi công viên, quán bar, đi xem phim, tham quan viện bảo tàng, Karaoke, xem tivi, hạn hò, đi dạo…

Sau cùng là phần phụ lục cung cấp từ ngữ thông dụng.

Với nội dung sách phong phú, chủ đề đa dạng, các mẫu câu giao tiếp ngắn gọn, dễ nhớ, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hải Yến Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Tân Việt Mã Sản phẩm: 8935210213549 Khối lượng: 242.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20.5 cm Ngày phát hành: 08/2015 Số trang: 236

sach luat bao hiem xa hoi - tai ban 2007

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – TÁI BẢN 2007

Luat Bao Hiem Xa Hoi – Tai ban 2007 Noi Dung: Chuong I: Nhung quy dinh chung Chuong II: Quyen, trach nhiem cua nguoi lao dong, nguoi su dung lao dong, to chuc bao hiem xa hoi Chuong III: Bao hiem xa hoi bat buoc Muc 1: Che do dau om Muc 2: Che do thai san Muc 3: Che do tai nan lao dong, benh nghe nghiep Muc 4: Che do huu tri Muc 5: Che do tu tuat Chuong IV: Bao hiem xa hoi tu nguyen Muc 1: Che do huu tri Muc 2: Che do tu tuat Chuong V: Bao hiem that nghiep Chuong VI: Quy bao hiem xa hoi Muc 1: Quy bao hiem xa hoi bat buoc Muc 2: Quy bao hiem xa hoi tu nguyen muc 3: Quy bao hiem xa hoi Chuong VII: To chuc bao hiem xa hoi Chuong VIII: Thu tuc thuc hien bao hiem xa hoi Chuong IX: Khieu nai to cao ve bao hiem xa hoi Chuong X: Khen thuong va xu ly vi pham Chuong XI: Dieu khoan thi hanh. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 120.00 gam Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 100