Cuộc Đời Hai Mặt Của Hillary Clinton

Sách-Tài liệu: Cuộc Đời Hai Mặt Của Hillary Clinton PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Christine Ockrent Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Cuộc Đời Hai Mặt Của Hillary Clinton, cuoc doi hai mat cua hillary clinton, Christine Ockrent

sach cuoc doi hai mat cua hillary clinton

CUỘC ĐỜI HAI MẶT CỦA HILLARY CLINTON

Cuộc Đời Hai Mặt Của Hillary Clinton Thông tin tác giả Christine Ockrent Christine Ockrent Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuộc Đời Hai Mặt Của Hillary Clinton: Sách viết về cuộc đời hai mặt của Hillary Clintơn- vợ tổng thống thứ 42 của hợp chủng quốc Hoa Kỳ:Bill Clintơn.

Ở tuổi 53 bà đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng khi trúng cử vào Thượng viện Hoa Kỳ song cuộc đời của Hillary cũng đầy những biến động, phức tạp nhưng lại không kém phần lý thú- nhất là vấn đề về tình yêu và quyền lực.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Christine Ockrent Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân Nhà phát hành: Thăng Long Khối lượng: 180.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 170

sach tinh bot - khai thac va ung dung

TINH BỘT – KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG

Tinh Bot – Khai Thac Va Ung Dung Thong tin tac gia Le Van Hoang Le Van Hoang Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Truong Thi Minh Hanh Truong Thi Minh Hanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tinh Bot – Khai Thac Va Ung Dung: Tinh bot la Polysaccarit chu yeu co trong hat, cu, than cay va la cay. Mot luong tinh bot dang ke co trong cac loai qua nhu chuoi va nhieu loai rau trong do xay ra su bien doi thuan nghich tu tinh bot thanh duong Glucozo phu thuoc vao qua trinh chin va chuyen hoa sau thu hoach. Tinh bot co vai tro dinh duong dac biet lon vi trong qua trinh tieu hoa chung bi thuy phan thanh duong glucozo la chat tao nen nguon calo chinh cua thuc pham con nguoi. Tinh bot giu vai tro quan trong trong cong nghiep thuc pham do nhung tinh chat ly hoa cua chung. Tinh bot thuong duoc dung lam chat tao do nhot sanh cho thuc pham dang long, la tac nhan lam ben cho thuc pham dang keo, la cac yeu to ket dinh va lam dac tao do cung va do dan hoi cho nhieu thuc pham. Trong cong nghiep, ung dung tinh bot de xu ly nuoc thai, tao mang bao boc ki nuoc trong san xuat thuoc no nhu tuong, thanh phan chat ket dinh trong cong nghe son. Cac tinh chat “san co” cua tinh bot co the thay doi neu chung bi bien hinh (hoa hoc hoac sinh hoc) de thu duoc nhung tinh chat moi, tham chi hoan toan moi la. Noi dung cua giao trinh duoc trinh bay nhung van de sau: – Cau tao va tinh chat cua tinh bot – Cac phuong phap hien dai de xac dinh cac chi so co ban cua tinh bot. – Ky thuat san xuat tinh bot. – Bien hinh tinh bot. – Ung dung cua tinh bot bien hinh. Giao trinh duoc bien soan theo de cuong mon hoc “khai thac tinh bot va cac san pham tu tinh bot” nham lam tai lieu chinh de giang day cao hoc cho nganh thuc pham. Giao trinh co the lam tai lieu tham khao cho cac nghien cuu sinh, sinh vien, can bo ky thuat, can bo quan ly o cac vien nghien cuu va thiet ke. Muc luc: Mo dau Chuong 1: Cau tao va tinh chat cua tinh bot Chuong 2: Cac phuong phap hien dai de xac dinh cac chi so co ban cua tinh bot Chuong 3: Ky thuat san xuat tinh bot Chuong 4: Bien hinh tinh bot Chuong 5: Ung dung cua tinh bot bien hinh Tai lieu tham khao Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Le Van Hoang , Truong Thi Minh Hanh Nha xuat ban: Nxb Da Nang Nha phat hanh: Quynh Mai Khoi luong: 180.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 172