Công Cụ Lãnh Đạo

Sách-Tài liệu: Công Cụ Lãnh Đạo PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Max Landsberg Người dịch: Phan Hoàng Lệ Thủy Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Công Cụ Lãnh Đạo, cong cu lanh dao, Max Landsberg, Phan Hoàng Lệ Thủy

sach cong cu lanh dao

CÔNG CỤ LÃNH ĐẠO

Công Cụ Lãnh Đạo Thông tin tác giả Max Landsberg Max Landsberg Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thông qua câu chuyện của Alex, tác giả đã lồng vào những công cụ, những phương pháp mà những lãnh đạo tài ba đã từng sử dụng.

Để thành công, nhà lãnh đạo phải biết tạo ra tầm nhìn cho tổ chức mình, truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên.

Quyển sách Công Cụ Lãnh Đạo nhằm cung cấp những phương pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Max Landsberg Người dịch: Phan Hoàng Lệ Thủy Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974080848 Khối lượng: 230.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 202

sach luyen tu va cau lop 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2

Luyen Tu Va Cau Lop 2 Thong tin tac gia Nguyen Thanh Lam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cao Hoa Binh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon Luyen Tu Va Cau Lop 2 duoc bien soan theo tung tuan, tung bai hoc Luyen tu va cau cua sach giao khoa Tieng Viet 2 (hai tap) (Chuong trinh Tieu hoc moi). De cac em hoc sinh de dang cung co va on luyen cac kien thuc ve tu ngu, ngu phap da hoc tren lop, cac bai tap trong sach bam sat trinh tu cac bai o sach giao khoa, dong thoi lam ro hon, nhan manh hon cac ki nang can ren luyen, cac kien thuc can khac sau trong sach giao khoa. Cac bai tap duoc the hien ngan gon, co dong va duoc da dang hoa (noi cac o chu, dien tu, dien cau theo bang phan loai…). Cac vi du minh hoa cho tung bai tap duoc su dung tu cac tac pham noi tieng viet cho thieu nhi nham giup cac em hoc sinh mot mat cung co kien thuc, ki nang cua mon hoc, dong thoi mo rong va nang cao ki nang cam thu va hieu biet ve Tieng Viet. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Thanh Lam , Cao Hoa Binh Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Minh Long Ma San pham: 8936067590272 Khoi luong: 132.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2013 So trang: 72