Con Người Và Thiên Nhiên Kỳ Thú

Sách-Tài liệu: Con Người Và Thiên Nhiên Kỳ Thú PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Con Người Và Thiên Nhiên Kỳ Thú, con nguoi va thien nhien ky thu, Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh

sach con nguoi va thien nhien ky thu

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN KỲ THÚ

Con Người Và Thiên Nhiên Kỳ Thú Thông tin tác giả Nguyễn Duy Chinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trương Ngọc Quỳnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vũ trụ, trái đất, môi trường tự nhiên và loài người tự bản thân nó đã tồn tại những hiện tượng khó lý giải, và sự thật là nó vẫn đang phát sinh, đang tồn tại và diễn biến xung quanh chúng ta.

Trong những bí ẩn đó, có những điều nằm trong khả năng nhận biết của chúng ta, nhưng cũng còn vô số những điều mà khoa học kỹ thuật vẫn không thể lý giải và nắm bắt được, hoặc cũng có những điều mà sự thật về nó bị lịch sử chôn vùi.

Tuy nhiên, sức hút từ những nhân tố, những hiện tượng ấy từ ngàn xưa đến nay vẫn kích thích được sự hứng thú của rất nhiều người, khiến mọi người phải mày mò, tìm kiếm ra chân tướng sự việc để thỏa mãn trí tò mò của mình.

Và cũng chính nhờ vào sự tìm tòi, phân tích và tìm hiểu đó, chúng ta mới có được sự thỏa mãn về mặt tinh thần và sự thu hoạch về mặt tri thức Cuốn sách “Con người và thiên nhiên kỳ thú” được xuất bản với mục đích thỏa mãn yêu cầu tìm tòi những tri thức mới của bạn đọc, bồi dưỡng sự hứng thú ham học hỏi của các bạn trẻ, tạo cho bạn xuất phát để tìm tòi những tri thức mới.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Duy Chinh , Trương Ngọc Quỳnh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075917194 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2009 Số trang: 220

sach luạt doanh nghiẹp nam 2005

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005

Luạt Doanh Nghiẹp Nam 2005 Phan A: Gioi thieu chung ve luat doanh nghiep. 1. Can thiet luat doanh nghiep 2005. 2. Nhung tu tuong chi dao doi voi soan thao du an luat doanh nghiep 2005. 3. Noi dung co ban va nhung bo sung, sua doi chu yeu trong luat doanh nghiep 2005. 4. Pham vi dieu chinh, doi tuong ap dung va dieu chinh cua luat doanh nghiep. Phan B: Toan van luat doanh nghiep. Chuong 1: Nhung quy dinh chung. Chuong 2: Thanh lap doanh nghiep va dang ky kinh doanh. Chuong 3: Cong ty trach nhiem huu han. Muc 1: Cong ty trach nhiem hu han co 2 thanh vien tro len. Muc 2: Cong ty trach nhiem hu han co 1 thanh vien tro len. Chuong 4: Cong ty co phan. Chuong 5: Cong ty hop danh. Chuong 6: Doanh nghiep tu nhan. Chuong 7: Nhom cong ty. Chuong 8: to chuc lai, giai the va pha san doanh nghiep. Chuong 9: Quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep. chuong 10: Dieu khoan thi hanh. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2010270003630 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2010 So trang: 220