Con Đường Dẫn Đến Thành Công – Những Điều Mà Một Nhân Viên Cần Biết

Sách-Tài liệu: Con Đường Dẫn Đến Thành Công – Những Điều Mà Một Nhân Viên Cần Biết PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Duy Hải, Phạm Văn Quây Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Con Đường Dẫn Đến Thành Công – Những Điều Mà Một Nhân Viên Cần Biết, con duong dan den thanh cong – nhung dieu ma mot nhan vien can biet, Nguyễn Duy Hải, Phạm Văn Quây

sach con duong dan den thanh cong - nhung dieu ma mot nhan vien can biet

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG – NHỮNG ĐIỀU MÀ MỘT NHÂN VIÊN CẦN BIẾT

Con Đường Dẫn Đến Thành Công – Những Điều Mà Một Nhân Viên Cần Biết Thông tin tác giả Nguyễn Duy Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phạm Văn Quây Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xã hội luôn cần những nhân tài.

Ngày nay, cạnh tranh của xã hội cũng chính là cạnh tranh của nhân tài.

Doanh nhân cạnh tranh không khoan nhượng trên thương trường, còn nhân viên cũng cạnh tranh khốc liệt để có được vị trí việc làm trong các nhà máy, xí nghiệp.

Người ta thường nói: “thương trường là chiến trường” muốn có một công việc ổn định, biện pháp đơn giản nhất là nỗ lực làm việc để mình trở thành người không thể thiếu được ở một vị trí nào đó trong cơ quan.

Trên con đường mưu sinh, dù là doanh nhân nổi tiếng trên thương trường, hay nhân viên bình thường trong các công ty, xí nghiệp, mọi người đều có khát vọng thành đạt, có mong ước thành công trong sự nghiệp của mình.

Nhưng làm thế nào để có được thành công? Làm thế nào để trở thành một người thành đạt trong sự nghiệp, mạnh mẽ trong cuộc sống, đạt được đỉnh cao huy hoàng trong cuộc đời của mình? Với mong muốn đưa đến cho đông đảo bạn đọc những kinh nghiệm, những bài học quý báu đã được trải nghiệm từ thực tế cuộc sống của những doanh nhân nổi tiếng, cuốn sách “Con đường dẫn tới thành công” giới thiệu chi tiết tới độc giả những bí quyết, nghệ thuật và những nguyên tắc làm việc hữu hiệu nhất dành cho nhân viên, những kế sách hay dành cho các doanh nhân, doanh nghiệp.

Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Những bí quyết dành cho nhân viên Làm tốt việc nhỏ mới có thể thành công việc lớn Dùng tình tiết nhỏ làm người khác cảm động Tình tiết nhỏ làm thay đổi con người Rèn luyện để có thói quen tốt Tiết kiệm tài sản cho công ty Ngay bây giờ hãy mạnh dạn làm đi! Trúng tuyển nhờ vào hai đồng tiền Thái độ công tác tích cực Tìm ra lối thoát từ trong cảnh khốn cùng Làm việc đến nơi đến chốn Việc làm không phân biệt sang hèn ….

Chương 2: Những bí quyết dành cho doanh nghiệp Đầu tư nhỏ thu về lớn Dùng yên lặng đối phó tranh chấp Nhanh hơn người một bước không bằng chậm hơn người nửa bước Theo sát bứt phá, thắng hơn một nước Tranh thủ thời cơ giành thắng lợi Đứng ngoài quan sát, tìm kiếm thời cơ Nghệ thuật “cười” ra tiền Con người là cái gốc dẫn đến chiến thắng trên thương trường Thuật mua bán giành chiến thắng Mỹ nhân kế Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả nhất …..

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Duy Hải , Phạm Văn Quây Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075915398 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 02/2009 Số trang: 280

sach luat hoa chat (co hieu luc tu 01-7-2008)

LUẬT HOÁ CHẤT (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01-7-2008)

Luat Hoa Chat (Co Hieu Luc Tu 01-7-2008) Thong tin tac gia Nguyen Van Ha Nguyen Van Ha Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luat Hoa Chat (Co Hieu Luc Tu 01-7-2008): Can cu Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Nghi quyet so 51/2001/QG10; Quoc hoi ban hanh luat hoa chat. Luat nay quy dinh ve hoa chat, an toan trong hoat dong hoa chat, quyen va nghia vu cua to chuc, ca nhan tham gia hoat dong hoa chat, quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat. Luat nay ap dung doi voi to chuc, ca nhan tham gia hoat dong hoa chat; to chuc, ca nhan lien quan den hoat dong hoa chat tren lanh tho nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. Muc Luc: Chuong 1: Nhung quy dinh chung Chuong 2: Phat trien cogn nghiep hoa chat Chuong 3: San xuat, kinh doanh hoa chat Chuong 4: Phan loai, ghi nhan, bao goi va phieu an toan hoa chat Chuong 5: Su dung hoa chat Chuong 6: Phong ngua, ung pho su co hoa chat Chuong 7: Khai bao, dang ky va cung cap thong tin hoa chat Chuong 8: Bao ve moi truong va an toan cho cong dong Chuong 9: Trach nhiem quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat Chuong 10: Dieu khoan thi hanh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Van Ha Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 90.00 gam Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 01/2008 So trang: 76