Có PhảI Em MùA Thu Hà NộI – NhữNg Ca KhúC ĐặC SắC Về Hà NộI

Sách-Tài liệu: Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội – Những Ca Khúc Đặc Sắc Về Hà Nội PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều Tác Giả Nhà xuất bản: Nxb Âm nhạc Nhà phát hành: Văn NghệTừ khóa chính sách: Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội – Những Ca Khúc Đặc Sắc Về Hà Nội, co phai em mua thu ha noi – nhung ca khuc dac sac ve ha noi, Nhiều Tác Giả

sach có phải em mùa thu hà nọi - nhũng ca khúc dạc sác vè hà nọi

CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI – NHỮNG CA KHÚC ĐẶC SẮC VỀ HÀ NỘI

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội – Những Ca Khúc Đặc Sắc Về Hà Nội Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có Phải Em Mùa THu Hà Nội – Những ca khúc đặc sắc về Hà Nội: Chưa có một xứ sở nào trên đất nước Việt Nam lại trở thành một đề tài vừa có chiều dài về lịch sử, bề dày về tác phẩm và tầm sâu về cảm xúc như Hà Nội.

Một đề tài tưởng riêng cho một miền nhưng lại có sức lay động lòng người từ trong đến ngoài nước…

bởi một lẽ đơn giản: Hà Nội là Thăng Long, là Đông Đô, là trái tim của đất nước và con người Việt Nam Danh mục bài hát 1.

Trời Hà Nội xanh 2.

Nhớ mùa thu Hà Nội 3.

Hướng về Hà Nội 4.

Người Hà Nội 5.

Tiến về Hà Nội 6.

Tình yêu Hà Nội 7.

Nhớ về Hà Nội 8.

Một thoáng Tây Hồ 9.

Hà Nội niềm tin và hy vọng 10.

Cảm xúc tháng mười 11.

Hà Nội, trái tim hồng 12.

Em ơi Hà Nội phố 13.

Mùa xuân làng lúa làng hoa 14.

Ngẫu hứng sông Hồng 15.

Ngôi sao Hà Nội Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều Tác Giả Nhà xuất bản: Nxb Âm nhạc Nhà phát hành: Văn Nghệ Mã Sản phẩm: 46375 Khối lượng: 150.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 72

sach lo cong nghiep

LÒ CÔNG NGHIỆP

Lo Cong Nghiep Thong tin tac gia Pham Van Tri Pham Van Tri Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Lo Cong Nghiep Trong cong nghiep luyen kim, cong nghiep thuy tinh, gom su, vat lieu xay dung, nguoi ta thuc hien phan lon cac qua trinh cong nghe o nhiet do cao hoac rat cao. Nhung thiet bi co nhiet do cao trong cong nghiep duoc goi la “LO”. Vi du: lo nung kim loai, lo cao, lo luyen thep, lo nau thuy tinh, lo ong quay san xuat xi mang, lo nung voi, lo khi hoa than, lo dien cam ung… Tat ca cac dang lo nay duoc goi chung la “Lo cong nghiep”. Giao trinh “Lo cong nghiep” nghien cuu nhung dac diem ky thuat quan trong nhat, nhung dac diem chung nhat cua cac lo cong nghiep. Tren co so do nguoi doc co the van dung de thiet ke, van hanh nhung lo co yeu cau cong nghe va cac thong so ky thuat rieng. Doi tuong nghien cuu cua giao trinh la: – Cac van de ky thuat nhiet trong lo cong nghiep. – Bo phan phat nhiet cua lo: ky thuat dot nhien lieu va thiet bi dot nhien lieu. – Ky thuat ve the xay cua lo. – He thong cap gio va thoat khoi cho lo. – Giao trinh gioi thieu mot so lo cong nghiep duoc dung pho bien trong cong nghiep. – Giao trinh con danh mot chuong gioi thieu ve lo dien tro thuoc linh vuc lo dien, mot dang lo thuong gap trong cong nghiep va doi song. Giao trinh “Lo cong nghiep” duoc giang day cho sinh vien cac nganh: Thiet bi nhiet va may lanh, Luyen kim, Silicat, Co khi – ren dap va cac nganh co lien quan khac. Noi Dung: Chuong 1: Cac dac trung co ban cua lo cong nghiep. Chuong 2: Cong tac nhiet cua lo. Chuong 3: Thiet bi dot nhien lieu. Chuong 4: Cac the xay va khung lo. Chuong 5: He thong thoat khoi va cap gio cua lo. Chuong 6: Mot so lo cong nghiep. Chuong 7: Lo dien tro. Tai lieu tham khao. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Van Tri Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048980231 Khoi luong: 550.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 01/2008 So trang: 356