Cố Đô Huế Xưa Và Nay

Sách-Tài liệu: Cố Đô Huế Xưa Và Nay PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Nhà xuất bản: Nxb Thuận Hóa Nhà phát hành: Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Cố Đô Huế Xưa Và Nay, co do hue xua va nay, Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế

sach co do hue xua va nay

CỐ ĐÔ HUẾ XƯA VÀ NAY

Cố Đô Huế Xưa Và Nay Thông tin tác giả Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này tập hợp 84 bài viết của 68 tác giả trong cả nước được trình bày tại các cuộc Hội thảo nghiên cứu về Huế, nội dung chia làm 5 phần: Quá trình hình thành và phát triển Kinh đô Huế, có 30 bài.

Nhân vật lịch sử, có 16 bài.

Di tích, bản đồ, địa bạ, văn bản Hán Nôm, có 15 bài.

Văn hóa, văn học, kiến trúc, có 13 bài.

Bảo tồn và phát triển di sản Cố đô Huế, có 10 bài.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Nhà xuất bản: Nxb Thuận Hóa Nhà phát hành: Thời Đại Mã Sản phẩm: 8935081106469 Khối lượng: 1125.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 12/2005 Số trang: 804

sach nguòi con trang son dong (tiẻu thuyét dã sủ vè tràn nguyen hãn)

NGƯỜI CON TRANG SƠN ĐÔNG (TIỂU THUYẾT DÃ SỬ VỀ TRẦN NGUYÊN HÃN)

Nguòi Con Trang Son Dong (Tiẻu Thuyét Dã Sủ Vè Tràn Nguyen Hãn) Thong tin tac gia Nguyen Anh Dao Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguòi Con Trang Son Dong (Tiẻu Thuyét Dã Sủ Vè Tràn Nguyen Hãn) Mọt cạu bé lon ton theo cha di bán dàu dọc. Mọt thiéu nien dem dem mài guom nuoi chí diẹt thù Mọt dũng tuóng lùng lãy chién cong. … Tràn Nguyen Hãn là nhan vạt lịch sủ, anh hùng dan tọc, có cong lón trong cuọc kháng chién chóng quan xam luọc nhà Minh, duói ngọn cò khỏi nghĩa của Le Lọi dàu thé kỷ XV. Nhung cuọc dòi ong két thúc mọt cách bi thảm. Sủ sách nói vè ong chỉ có vài dòng…Dãu vạy, hình ảnh ong vãn sóng mãi trong lòng dan dát Viẹt. Nguòi Con Trang Son Dong xin gủi dén hom nay và mai sau mọt Tràn Nguyen Hãn “bàng xuong bàng thịt” vói nhũng suy tu, tran trỏ và hành xủ dẻ giũ dạo mọt con nguòi hiéu trung, xúng danh là mọt anh hùng dan tọc. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Anh Dao Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786049263446 Khoi luong: 242.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2013 So trang: 244